Idag har vi tagit beslutet att flytta fram Vårmötet 2020 till september månad. Vi befinner oss i en tid där vi måste ta hälsoläget på största allvar och samtidigt göra det bästa för allas verksamhet. Ni driver en verksamhet som påverkas i högsta grad av viruset och vi får dagligen signaler om sjunkande antal besökare, projektanställd personal som inte kan fortsätta och så vidare. Men vi får även signaler om vilket fantastiskt jobb ni gör för att lösa problem som uppkommer.

Socialministern är tydlig med att vi ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Den här situationen kommer att pågå under en längre tid och samhället kan inte stänga. Museerna fyller en samhällsbärande funktion och det visas inte minst i nuläget. Redan i onsdags framförde vi behovet av ekonomiskt stöd till museerna när vi var några av de organisationer som fick träffa kulturministern. Det arbetet kommer att fortgå och är av yttersta prioritet.

Vårmötet som nu blir i september istället för april kommer att innehålla minst lika många bra punkter som det ursprungliga. Och Visby i september är alltid rätt. Vi hoppas att ni sluter upp och deltar trots dessa olyckliga omständigheter. I sådana här tider är det extra viktigt att vi är enade. Vi återkommer med exakta datum och information löpande.

Hör gärna av er om ni har frågor eller synpunkter.