Promemorian Vem besöker de centrala museerna? som har utarbetats av Myndigheten för kulturanalys ger svar på ett uppdrag i myndighetens regleringsbrev för år 2013. Uppdraget var att följa upp utvecklingen av museibesöken vid de statliga museerna och analysera besöksmönstren för att ställa dessa mot de kulturpolitiska målen.

Läs mer på Myndigheten för kulturanalys webbplats>>>