Sedan 2006 delar NCK, Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik, ut ett årligt pris till en person eller institution som gjort framstående insatser inom det kulturarvspedagogiska området. Varje höst har du möjlighet att nominera din kandidat till priset. Genom att hedra framstående kulturarvspedagogiska insatser i Norden och Baltikum vill NCK inspirera och stärka andra inom det kulturarvspedagogiska fältet. Priset som bland annat innefattar en prissumma om 25 000 kronor delas traditionsenligt ut i samband med NCK:s vårkonferens.

Senast 24 oktober 2014 behöver NCK ditt svar.

Nominera din kandidat här>>>

 

NCK är ett nordiskt-baltiskt centrum för lärande genom kulturarv sedan 2005. De har hand om nordiska och europeiska projekt, har hand om utbildning och fortbildning, arrangerar konferenser och omvärldsbevakar det kulturarvspedagogiska fältet.