stafettbildenVälkommen att ansöka om värdskapet för vårmötet 2020.

Senast 14 januari 2019

Museernas vårmöte som hålls i april varje år är sektorns viktigaste möte, för inspiration, kunskapsutbyte, dialog och nätverkande.

Museernas vårmöte har de senaste åren lockat runt femhundra deltagare. Konferensen ger ett värde till den plats som arrangerar. Men framför allt berättar vittnesmålen från värdmuseerna om det lyft man får av att vara del av vårmötet. Museernas vårmöte går inte med vinst. Eventuella överskott blir buffertar för kommande underskott och vice versa. Så att vara värd är inte ett stort risktagande men kräver tid och engagemang.

Jan-mars 2019 – Urvalsprocess
April 2019 – Offentliggörande om plats i samband med vårmötet i Östersund

Ansökningsinfo (PDF)>>

Svar på Fråga om lokaler (PDF >>