Kisa Emigrantmuseum och Alma Löv Museum of Unexp. Art har beviljats fullvärdigt medlemskap i Sveriges Museer.

cecilia-sagren_kisa-emigrantmuseum_img_9463-2
Cecilia Sagrén, museiintendent Kisa Emigrantmuseum

– Kisa Emigrantmuseum i Östergötland är ett kommunalt museum i Kinda som nyligen genomgått en förnyelse. Det är ett litet museum som förmedlar en stor berättelse, placerat i just det hus där emigrationen startade. Förnyelse också i bemärkelsen nya sätt att förmedla, hitta nya kontaktytor, få nya idéer. Då hoppas vi att ett medlemskap i Sveriges Museer är ett bra sätt att utvecklas. Vi vill gärna ingå i ett större sammanhang och nätverk. Känns bra att vara en del av en organisation som bevakar museers intressen. Förhoppningsvis finns det evenemang och möten där man kan träffa andra inom sektorn och få inspiration.

Kisa Emigrantmuseum på webben.

Att ingå i Sveriges Museer innebär solidaritet och man stärker varandra.

stellabroos
Stella Broos, verksamhetsledare för Alma Löv Unexp. Art

– Vi sökte medlemskap i Sverige Museer för att ingå i en gemensam plattform för nationell och internationell samverkan, erfarenshetsutbyte, samtal och diskussion. Museernas roll i samhället, konstens betydelse och utveckling gynnas av att vi tillsammans kan driva frågor och intressen. Att ingå i Sveriges Museer innebär solidaritet och man stärker varandra.

Alma Löv Unexp. Art på webben.