Pressinformation 14 september 2011

Gemensamt uttalande från museiförbunden i Norge, Danmark och Sverige:

Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer och Riksförbundet Sveriges Museer tar nu gemensamma krafttag för att markera sin roll som samhällsaktör. Museerna vill förstärka arbetet med att värna om demokrati och kulturell tolerans. Bakgrunden till detta är händelserna i Oslo och på Utöya den 22 juli.

– Vi ser det som mycket angeläget att tydligare markera museernas roll och uppdrag när det gäller att värna om demokratiska värden och kulturell tolerans. Vi vill helt enkelt stärka museernas roll som samhällsaktör, säger Mats Persson, generalsekreterare på Riksförbundet Sveriges museer.

Museiförbunden vill främja kritisk reflektion och bidra till att motverka krafter som vill använda historia till att rättfärdiga extrema ställningar och våldshandlingar.

– Det är en styrka om vi tillsammans kan arbeta med frågor kring historia och historiebruk, särskilt i en tid då det finns krafter som vill missbruka vår historia i odemokratiska syften, säger Nils M Jensen, direktør vid Organisationen Danske Museer.

– Museerna är viktiga mötesplatser för alla grupper i samhället. Här ges en möjlighet att låta historien möta samtiden, säger Tron Wiegeland Nilsen, generalsekreterare i Norges Museumsforbund.

Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer och Riksförbundet Sveriges Museer arbetar som främjande och samlande aktörer i museisektorn i respektive land. Museiförbunden hanterar frågor om bland annat utbildning, kompetensutveckling och internationellt samarbete.

För mer information:
Mats Persson, generalsekreterare Riksförbundet Sveriges museer, 0708-11 60 40, mats.persson@sverigesmuseer.se  

Tron Wigeland Nilsen, generalsekretær i Norges Museumsforbund, +47 9012 4970
twn@museumsforbundet.no

Nils M. Jensen, direktør, Organisationen Danske Museer, +45 2548 9328
nmj@dkmuseer.dk