Riksförbundet Sveriges Museer har beretts möjlighet att yttra sig över Riksantikvarieämbetets rapport Kulturhistorisk värdering och urval. Plattform för arbete med att definiera, värdera, prioritera och utveckla kulturarvet. RSM har i nedanstående remissyttrande särskilt sökt lyfta frågor av betydelse för museisektorn.

Rapporten riktar sig till yrkesverksamma inom kulturarvsarbete med syftet att ge stöd för ett metodiskt arbete vad gäller kulturhistorisk värdering och urval med stor transparens och spårbarhet. Plattformen är tänkt fungera för alla som arbetar med kulturarvsarbete oavsett sammanhang och kommer att ligga till grund för RAÄ:s utbildningsinsatser under 2014.

Hela svaret som pdf>>>

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.