Riksförbundet Sveriges museer (RSM) har yttrat sig rörande utredningen Att angöra en kulturbrygga: till stöd för förnyelse och utveckling inom kulturområdet (SOU 2012:16).

Hela yttrandet som pdf>>>

RSM anför följande:

  • Kulturbryggans verksamhet har pågått under knappt två år och RSM inser svårigheten i uppdraget att utvärdera nyligen påbörjad och pågående verksamhet då de fulla effekterna ännu inte går att utläsa. Trots detta vill RSM ändå påpeka att den relativt lilla andel av bidraget som hittills tillfallit kulturarvsprojekt är oroande i relation till exempelvis scenkonstområdet. Samverkan och dialog mellan de myndigheter som idag arbetar med att fördela stöd till kulturlivet bör kontinuerligt föras med tyngdpunkt på gränsdragningar och ansvarsfördelning mellan de olika aktörerna. Detta med särskild hänvisning till säkerställandet av att bidragen kommer en bredd av kulturformer till del.
  • RSM anser att det är av största vikt att de 25 miljoner som Kulturbryggan föreslås dela ut till nyskapande kultur även i framtiden är öronmärkta för detta ändamål och att processen är rättssäker och håller hög kvalitet.
  • RSM anser att behovet av inrättandet av en ny myndighet kan ifrågasättas. För att effektivisera statligt stöd till kulturlivet och för att skapa administrativa, kommunikativa och konstnärliga synergieffekter borde Kulturbryggans uppdrag kunna läggas som ett ökat uppdrag till annan bidragsgivande myndighet.
  • Utredningen har identifierat centrala funktioner som är viktiga för ett fungerande samarbete mellan kultur och näringsliv. Dit hör behovet av mötesplatser, ökad förståelse för varandras drivkrafter, kommunikation och informationsutbyte samt skattelättnader. RSM anser dock att arbetet med att öka kopplingen mellan kultur- och näringsliv kan utvecklas. Kulturbryggans arbete skulle kunna inriktas mer mot att agera mötesplats och matchmaker för kulturprojekten där de 25 miljonerna kan förmeras med internationella bidrag, donationer, sponsor- och näringslivssamverkan. För att finna nya vägar för finansiering av nyskapande kultur föreslår RSM därför att Kulturbryggan även får i uppdrag att formulera en konkret strategi för hur man ska arbeta för att öka kontakten långsiktigt.
  • Det är bra att även fysiska personer kan ansöka om stöd, men det finns administrativa komplikationer. När en myndighet delar ut stöd till fysiska personer blir myndigheten arbetsgivare och den utbetalade stödsumman måste beskattas. Möjlighet till stöd i stipendieform till fysiska personer bör utredas. Skattebefrielse kan då möjligen endast åberopas om inget återrapporteringskrav föreligger.
  •  RSM välkomnar särskilt förslaget om den öppnare skrivningen avseende att bidraget i första hand, men inte enbart skall riktas till det fria kulturlivet. Inom museernas område fungerar exempelvis regionala institutioner ofta som en samarbetspart med fria aktörer och kan då fungera som en motor vilket skulle kunna borga för en efterfrågad ökning av ansökningar från hela landet och kulturarvsområdet ökar.

 

 

 

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.