pexels-markus-spiske-2990610Just nu pågår FN:s 28:e årliga klimatkonferens I Dubai (Cop 28). Kärnan i Cop 28 är ett grundläggande mål - att bedöma de framsteg som länderna gjort för att minska utsläppen av växthusgaser.

Förra veckan deltog Sveriges Museers generalsekreterare Gunnar Ardelius i de europeiska museiorganisationernas årliga konferens (i Lahtis, Finland) - som avslutades i ett gemensamt uttalande om museerna och hållbarhet.

Riksförbundet Sveriges Museers släpper i samband härmed styrelsens klubbade rekommendationer för hållbarhet inom den svenska museisektorn. Rekommendationerna samlas i tolv steg och är något att hålla i handen under klimatarbete på museer av olika storlek runt om i landet.

 

Sveriges Museers styrelses rekommendationer för klimatmässigt hållbara museer i tolv steg

 

Network of European museums uttalande i november 2023

  • The strong will of the museum sector to move forward and to become more sustainable is reflected in a clear message from the directors of the National Museum Organisations in Europe at the conference: “Our ethical and professional priority is to work with our communities for the future sustainability of the planet. Museums have a critical role to play in environmental sustainability and imagining our possible futures. Our commitment is that we will use our diverse collections and the stories that they hold to inspire people and facilitate change. We realise that it is no longer possible to preserve all heritage and collections in their current conditions. We are committed to re-evaluating our collections in terms of their social, historical, environmental, and educational impact.”

Mer information COP28 i Dubai: Kartlägger en hållbar framtid - Förenta Nationerna (unric.org)