Sommar betyder högtryck på många av landets museer. Sommarmånaderna står för i genomsnitt 34 procent av besöksantalet på landets länsmuseer, visar en ny sammanställning från Riksförbundet Sveriges museer.

Pressmeddelandet som pdf>>>

– Att gå på museum under sommaren är populärt och passar både för de som vill upptäcka nya platser och de som vill lära sig mer om sin hemort. De höga besökssiffrorna visar att det finns stort intresse från såväl turister som invånare, säger Mats Persson, generalsekreterare på Riksförbundet Sveriges museer.

Sommaren är den mest aktiva perioden på de flesta museer i landet. I hela Sverige skedde i genomsnitt 34 procent av besöken på länsmuseerna förra året under perioden juni till augusti, en betydligt högre andel än om besöken hade fördelat sig jämnt över årets månader. Flest besökare bland länsmuseerna under sommaren 2014 hade Gotlands museum, Bohusläns museum och Jamtli i Östersund.

En ny undersökning visar också att andelen svenskar som väljer att gå på museum under semestern ökar. Nästan tre av fyra, 74 procent, uppger i en Sifo-undersökning som Riksförbundet Sveriges museer lät genomföra i maj att de går på museum under semestern. Det är en ökning med fem procentenheter jämfört med i fjol.

– Det är väldigt roligt att en redan stor andel museibesökare blir ännu fler. Museerna bidrar med sina 18 miljoner besökare starkt till hela landets turistnäring, säger Mats Persson.

Riksförbundet Sveriges museer arbetar som en främjande och samlande aktör i museisektorn och driver utvecklingsfrågor som är viktiga för branschen. Förbundet har drygt 220 medlemmar.

De tre mest besökta länsmuseerna sommaren 2014
1. Gotlands museum: 291 317
2. Bohusläns museum: 78 771
3. Jamtli Jämtlands läns museum: 76 674

För mer information
Mats Persson, generalsekreterare Riksförbundet Sveriges museer, 0708-11 60 40, mats.persson@sverigesmuseer.se

 


Länsmuseernas besöksstatistik

Antal besökare under juni-augusti 2014, Länsmuseer (medlemmar i Riksförbundet Sveriges museer)

Länsmuseer Besök juni - augusti Totalt antal besökare under 2014 Andel besökare på sommaren
Blekinge museum 13 459 79 891 17 %
Bohusläns museum 78 771 293 055 27 %
Dalarnas museum 29 360 131 884 22 %
Gotlands museum 291 317 359 139 81 %
Hallands kulturhistoriska museum (inklusive Varbergs fästning) 68 420 85 000 80 %
Jamtli Jämtlands läns museum 76 674 198 121 39 %
Jönköpings läns museum 37 359 138 819 27 %
Kalmar läns museum 18 113 68 149 27 %
Kulturen Lund 24 499 75 532 32 %
Kulturparken Småland 26 364 97 201 27 %
Länsmuseet Gävleborg * 5 576 53 588 10 %
Länsmuseet Västernorrland Murberget 25 708 108 199 24 %
Norrbottens länsmuseum 16 476 61 342 27 %
Regionmuseet Kristianstad 51 414 179 351 29 %
Stockholms läns museum 5 547 33 678 16 %
Upplandsmuseet 30 699 111 563 28 %
Värmlands museum 44 560 207 049 22 %
Västerbottens museum 46 960 187 893 25 %
Västmanlands läns museum 18 512 81 897 23 %
Östergötlands museum 22 754 182 071 12 %
Totalt 932 542 2 733 422 34 %

* Museet genomförde en omfattande ombyggnation i juni.
Uppgifter om besöksantal saknas för Länsmuseet Sörmlands museum, Västergötlands museum och Örebro läns museum

 

Undersökning om museibesök bland allmänheten

Undersökningen bygger på telefonintervjuer med 1 000 slumpvis utvalda personer från 15 år och uppåt i hela landet. Den genomfördes av Sifo under perioden 20 till 26 maj i år.

Andel av befolkningen som brukar gå på museum under semestern, i procent

 

Brukar du besöka museum när du är på semester? 2014 2015
Ja, alltid 7 9
Ja, ofta 18 17
Ja, ibland 44 48
Nej, aldrig 31 25
Vet ej/ej svar 0 1
Brukar du besöka museum när du är på semester? 2015
Kvinnor Män Samtliga
Ja, alltid 10 9 9
Ja, ofta 18 16 17
Ja, ibland 49 47 48
Nej, aldrig 23 28 25
Vet ej/ej svar 1 1 1