Pressmeddelande 2016-09-20
Riksförbundet Sveriges museer om regeringens kulturbudget 2017:

Genom att samla stödet till museerna via en myndighet, öka den ekonomiska ramen för de regionala kulturinstitutionerna och ge resurser för arbete med en kunskapsbaserad och reflekterande historieskrivning fokuserar regeringen i den nya kulturbudgeten på att stärka museerna och främja den demokratiska samhällsutvecklingen.

 – Vi konstaterar med glädje att museerna är vinnare i den nya budgetpropositionen. Genom ett samlat nationellt stöd och ökade ekonomiska resurser kan museernas roll och betydelse i samhället ytterligare stärkas, säger Mats Persson generalsekreterare vid Riksförbundet Sveriges Museer.

De svenska museerna tar årligen emot 25 miljoner besökare, är spridda över hela landet och har samlingar med stor spännvidd. Verksamheten skall vara anpassad för alla och göras tillgänglig över hela landet. Riksförbundet menar att den satsning som regeringen gör på en central funktion hos Riksantikvarieämbetet kan tjäna branschen väl. En viktig uppgift blir, som Riksförbundet ser det, att bygga och sprida kunskap om nya målgrupper och hur man når dessa. Här blir frågan om att förvalta och digitalisera museernas samlingar betydelsefull.

– Hur museernas samlingar kan digitaliseras, kompletteras och sättas in i ett sammanhang som fungerar i dagens samhälle är kanske den viktigaste och mest utmanande finansieringsfrågan för museisektorn den närmaste framtiden, säger Mats Persson.

Att publiken är betydelsefull understryks särskilt av de 120 miljoner kronor under fyra år som regeringen väljer att tillföra Kultursamverkansmodellen för stöd till lokal och regional kulturverksamhet. Syftet är att skapa ett mer jämlikt kulturutbud i hela landet och möjligheten att ge fler tillgång till kultur.

De 4 miljoner per år under fyra år vardera som Statens historiska museer och Statens museer för världskultur får för att arbeta för en kunskapsbaserad och reflekterande historieskrivning speglar regeringens satsning på museisektorn som en kraft för att främja en demokratisk samhällsutveckling. Investeringen syftar till att säkerställa att dessa kunskapsinstitutioner genom sin verksamhet utgör offentliga platser för kunskapsinhämtning, idédebatt och upplevelser som gynnar en ökad delaktighet.

För mer information

Mats Persson, generalsekreterare Riksförbundet Sveriges museer, 0708-11 60 40, mats.persson@sverigesmuseer.se

Regeringens förslag i korthet

Regeringens förslag innebär att flertalet av Riksutställningars uppgifter idag samlas under Riksantikvarieämbetet från och med juni 2017. De två myndigheterna har sedan tidigare i uppdrag att stötta museernas utveckling vad gäller förmedling och samlingar.

Det civila samhällets aktörer inom kulturarvsområdet, dit bland andra hembygdsrörelsen räknas, pekas särskilt ut som betydelsefulla i arbetet för att nå ut till många och i hela landet. Regeringen utvecklar och förstärker därför bidraget till kulturarvsområdet och detta syfte med tre miljoner årligen under fyra år.

Från och med 2017 får Statens museer för världskultur 1,3 miljoner kronor för att utveckla ett långsiktigt arbete som främjar skydd av hotade kulturarv, bland annat i Syrien och Irak. De sedan många år upparbetade kontakterna med internationella aktörer som Statens museer för världskultur har noteras som särskilt viktiga för att kunna utveckla detta arbete.

Pressmeddelandet som pdf>>>

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.