Riksförbundet Sveriges museer har under förbundets årsmöte i Stockholm omvalt Robert Olsson, överintendent vid Statens maritima museer, som ordförande för förbundet. Nyvalda i styrelsen är Isabella Nilsson, museichef vid Göteborgs konstmuseum, Lillian Rathje museichef vid Murberget Länsmuseet Västernorrland  samt Kjell-Åke Hansson, VD för Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby.


Pressmeddelande som pdf>>>
– Jag ser fram emot att fortsätta driva Riksförbundet Sveriges museers viktiga arbete med att stärka museernas roll i samhället, inte minst inom den snabbt växande besöksnäringen. Vid museernas vårmöte i maj ligger fokus på diskussioner kring hur museerna på ett aktivt sätt kan bidra till en ökad utveckling och till att stärka besöksnäringen, säger Robert Olsson, ordförande i Riksförbundet Sveriges museers styrelse och överintendent vid Statens maritima museer.

De svenska museerna har ungefär 18 miljoner besök årligen. Riksförbundet Sveriges museer arbetar som en främjande och samlande aktör när det gäller bland annat utbildning, kompetensutveckling och internationellt samarbete inom museisektorn. Riksförbundet har drygt 200 medlemsmuseer.

– Det finns många viktiga och aktuella frågor för Riksförbundet Sveriges museer. Därför känns det extra stimulerande att vi har en så kompetent och engagerad styrelse med representanter från stora delar av museisektorn, säger Mats Persson, generalsekreterare på Riksförbundet Sveriges museer.

Riksförbundet Sveriges museers styrelse 2013

Ordförande: Robert Olsson, Överintendent, Statens Maritima museer
Vice ordförande: Yvonne Hagberg, ordförande Kalmar läns museum
Kassör: Helena Westin, museichef Polismuseet

Ledamöter:
Isabella Nilsson, Museichef, Göteborgs konstmuseum, nyval
Lilian Rathje, Museichef Murbergets museum, Härnösand, nyval
Kjell-Åke Hansson, VD Astrid Lindgrens Näs, Vimmerby, nyval
Stina Westerberg, Generaldirektör Statens musikverk
Peter Österlin, Malmö Museer

För mer information
Mats Persson, generalsekreterare Riksförbundet Sveriges museer, 0708-11 60 40, mats.persson@sverigesmuseer.se