Här följer en kort sammanfattning av riksförbundets yttrande över Avtalad upphovsrätt SOU 2010:24:

I museernas uppdrag att tillgängligöra vårt gemensamma kulturarv är upphovsrätten och dess tillämpning en viktig parameter. RSM välkomnar därför de förtydliganden som utredningen föreslår. Vi vill dock föra fram några delar som vi ser som ofullständiga.

  • RSM välkomnar att en bestämmelse som motsvarar den s.k. tumregeln införs.
  • RSM ser klara paralleller mellan bibliotek, arkiv och museer. Vi saknar därför museerna som funktion i utredningens analys och förslag.
  • RSM efterlyser förslag som syftar till att möta digitaliseringen och därmed de möjligheter som teknikutvecklingen och tillgängliggörandet på nätet ger.

 

Läs hela yttandet här.