Riksförbundet Sveriges museer har tagit del av Upphovsrättsutredningens slutbetänkande En ny upphovsrättslag (SOU 2011:32) och lämnat ett yttrande som sammanfattningsvis innehåller följande:

  • Det föreslås inga nya eller ändrade regler utan endast förändringar i språkligt och redaktionellt hänseende. Här har RSM inget att anföra.
  • Förslaget omfattar dock de ändrade eller helt nya bestämmelser som framgår av utredningens förslag i delbetänkandet Avtalad upphovsrätt (SOU 2010:24). RSM har dock redan yttrat sig över förslaget 2010-08-27 och utöver detta yttrande finns inget att tillägga.
  • Vidare föreslås att samtliga bestämmelser i den internationella upphovsrättsförordningen (1994:193) tas in i den nya upphovslättslagen.

Läs hela yttrandet