Riksförbundet Sveriges museer (RSM) välkomnar regeringens arbete för ett svenskt tillträde till Unidroit-konventionen om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt. Ett svenskt tillträde till konventionen är ett angeläget bidrag till arbetet med att begränsa den illegala internationella handeln med kulturföremål. Nya kapitel i kulturminneslagen Ds 2010:28
RSM tillstyrker förslaget i sin helhet.

Läs hela yttrandet här.