Utrikesdepartementet har inbjudit till kommentarer och synpunkter på Europeiska kommissionens meddelande ”På väg mot en inre marknadsakt” med 50 förslag för att stärka Europas konkurrenskraft och öka förtroendet för den inre marknaden bland medborgarna.

Riksförbundet har lämnat följande synpunkter på meddelandet.

Bakgrunden till dokumentet står att finna i den ekonomiska krisen i Europa med växande misstro mot unionen och risker för ökad protektionism. Förslagen avser att öka förtroendet för den inre marknaden och modernisera arbetet.

Först finns anledning för oss att betona vikten av att lyfta fram kulturarvet och stärka de konstnärliga möjligheterna för att öka gemenskapen.

RSM anser att kulturen har stor betydelse för att öka kreativiteten på bred front. I dokumentet saknas ett förslag som handlar om detta samband som allt fler forskare pekar på. Diskussionen handlar om att en kärna av välutbildade och framgångsrika konstnärer av olika slag blir en motor för en region eller bygd som ger mångfalt igen i arbetstillfällen, direkt och i kringverksamheter. (Se The Economy of Culture in Europe, KEA-apport 2006)

Vi vill särskilt peka på digitaliseringens möjligheter att bredda kunskapen om medlemsländernas kulturer och de yttringar som kulturen ger i de olika länderna. I Sverige pågår till exempel en intensiv verksamhet med att få de olika museernas digitaliserade föremål att bli tillgängliga för en bred allmänhet men också för forskare och specialister. Under rubriken Bättre allmännyttiga tjänster och förbättrad allmännyttig infrastruktur bör en ny punkt läggas in med förslag om hur en europeisk infrastruktur av digitaliserade tjänster anpassade för kulturen, skulle kunna se ut. Det skulle ge medborgarna/konstnärerna och de konstnärliga institutionerna stora möjligheter till utbyte och utveckling som på sikt skulle ge Europa konkurrensfördelar vad gäller innovationer och företagande inom nya sektorer.

Antaget av styrelsen för Riksförbundet Sveriges museer 2011-01-25.

Yttrandet

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.