Sveriges Museer har beretts möjlighet till yttrande över demokrativillkorsutredningens betänkande SOU 2019:35: Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället

Riksförbundet Sveriges Museer tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vi företräder cirka 230 medlemsinstitutioner som verkar i alla län. De svenska museernas huvudmannaskap och driftformer är varierade med offentligt ägande, stiftelser, föreningar, privatpersoner etc. Sveriges Museer ser vikten av ett ökat samarbete med civilsamhället för museisektorn, bland annat för att gemensamt stärka demokratiska värderingarna i samhället. Enligt Europakommissionens speciella enkät om inställningen till kulturarv i medlemsländerna sticker det svenska intresset ut. Hela 14 procent av svenskarna säger sig utföra frivilligarbete på kulturområde, att jämföra med EU-snittet på 7 procent.


Mot bakgrund av ovanstående välkomnar Sveriges
Museer ett tydligare demokrativillkor med utgångspunkt i regeringsformen och
internationella konventioner om mänskliga rättigheter i den statliga
bidragsgivningen till civilsamhället.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.