Under 2021 gjordes ovanligt många inspel från Sveriges Museer, framför allt med anledning av pandemin. Förutom de tio remisserna som besvarades (se listan nedan) gjordes en enkät bland medlemmarna för att kunna skicka in ett bra underlag till den pågående Återstartsutredningen i februari 2021.