remissvar_vinjettenEU:s nya vapendirektiv, förändringar i gymnasieprogram och Blekinges regionala utvecklingsplan: Sveriges Museer har svarat på tre inkomna remisser.

Till svaren:
Remissvar om genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv (PDF)>>
Remissvar om förändringar i vissa gymnasieprogram (PDF)>>
Remissvar om aktualisering av Attraktiva Blekinge (PDF)>>