Porträtt 2Sedan ett antal år tillbaka har Prins Eugens Waldemarsudde arbetat med ett strategiskt visionsarbete där museet har öppnat upp och vidareutvecklat verksamheten på ett mycket spännande och berikande sätt. Med prins Eugens testamente och museichef Karin Sidéns vision som grund arbetar vi för ett öppet, nytänkande, kunskapsrikt och inspirerande museum som förenar historien med samtiden. Vi vill att alla skall känna sig välkomna till allkonstverket Waldemarsudde där vi förvaltar prinsens arv och samtidigt ger perspektiv på den tid vi lever i.

En viktig del i visionsarbete har varit att förmedla den förändring som genomförts på museet till allmänheten. Vi har därför utfört ett omfattande varumärkesarbete som innefattat bl.a. att uppdatera varumärkesplattformen och tillsammans med designbyrån Silver utveckla den grafiska profilen samt skapa en ny webplats. Grundtanken om att vara ett öppet, nytänkande och inspirerande museum ska även speglas i vår marknadsföring och kommunikation. Om inte visionen är i samklang med museets övergripande identitet blir kommunikationen riktad till våra besökare svår.

Nike m tulpan, foto Lars Edelholm

Förutom att den visuella identiteten har uppdaterats har vi börjat arbeta med fler digitala kommunikationskanaler och sociala medier för att nå nya målgrupper. Museet har även samarbetat med PR-byråer för att skapa strategiska PR-planer, identifiera relevant media och finna kreativa bearbetningsmetoder.  Detta arbete har resulterat i ett stort antal inlägg och artiklar om hela museets verksamhet.

En medveten satsning på utställningar med nya perspektiv och samtidskonstnärer, program där olika konstarter får mötas samt pedagogiska insatser riktade till vuxna och barn, har tillsammans med det utvecklade kommunikationsarbetet, resulterat i att museet har nått nya målgrupper och erhållit stor publicitet. Inför framtiden finns många utmaningar och möjligheter inom verksamhetsutveckling och kommunikation. Det är viktigt att vara nyfiken på, och ta del av, den utveckling som hela tiden sker omkring oss för att på bästa sätt kunna tillgängliggöra museets verksamhet för allmänheten.

/Cecilia Dalborg, informationschef Prins Eugens Waldemarsudde

Prins Eugens Waldemarsudde är en av de tre nominerade till Årets museum 2017. Juryns motivering lyder: Med ett strategiskt visionsarbete har museet öppnat och vidareutvecklat sin verksamhet och identitet vilket fått genomslag hos publik och i media. Satsningen på barn och unga har fördubblat antalet yngre besökare vilket kan läggas till arbetet med att stärka bildämnet i skolan och projekt för integration. Forskningsbaserade utställningar, nutida konst, frågor kring representation och tolkningsföreträde, genusperspektiv, spännande kunskapskoncept och ny pedagogisk verksamhet har skapat ett aktivt och engagerat museum. Museet har lyckats att balansera sin höga självfinansiering med grepp som att överta fastigheten i egen regi där medel frigjorts till gagn för verksamheten.

www.waldemarsudde.se

 

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.