Fler människor kommer att känna igen sig i museernas verksamhet när funktionsnedsättning blir en självklar del i museernas arbete med mångfald. Idag saknas ofta berättelser om hur det varit att leva med funktionsnedsättning i olika tider. Det innebär att kvinnor och män med funktionsnedsättning inte har samma möjligheter att lära känna sin historia som andra.

Projektet FOKUS har under två år utbildat 20 personer från museer över hela landet i kunskap om hur funktionshinderhistoria breddar både historieskrivningen och arbetet med mångfald. Det är första gången en genomgripande utbildning med många olika ingångar till funktionshinder och funktionsnedsättning hållits inom museisektorn. Utbildningen är unik i sitt slag eftersom den samlat museianställda över yrkesgränserna.

Funktionsnedsättning fördjupar mångfaldsbegreppet ytterligare. Och mångfald är mer än att lyfta fram det som särskiljer. Det är att göra det som anses avvikande till normalt. Det finns förstås inga enkla svar på hur det går till, men en viktig pusselbit är att ta reda på vad man själv tycker är avvikande och att börja ifrågasätta det.

En grundläggande tanke i mångfaldsarbete är att människor inte bara ska känna sig tolererade och respekterade, utan erkända. Det gör något med var och en av oss när vi inte är någon annan, den andre, vid sidan av – utan tar del av våra erfarenheter på ett integrerat sätt. Det är också ett erkännande om att ha rätt till sin historia och om att vara med och skapa och bidra till historieskrivningen.

Vi har tagit fram en handbok som utgår från utbildningen. Artiklar från föredragen varvas med intervjuer med kursdeltagarna. Varje kapitel avslutas med handfasta tips.

Ta del av Bredda mångfalden – en handbok om människor med funktionsnedsättning i museernas arbete:

http://upplandsmuseet.se/Sidor/VERKSAMHET/FOKUS/Bredda-Mangfalden/

 

//Diana Chafik, Upplands museet


Diana Chafik, projektledare för FOKUS.  Projektet FOKUS ( Funktionshinder och Kulturarv, Utbildning och Samverkan) är ett tvåårigt samarbete mellan Upplandsmuseet och HandikappHistoriska Föreningen finansierat av Arvsfonden.

Foto: Olle Norling, Upplandsmuseet.

 

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.