Ett barn börjar skolan. Med skolan börjar också framtiden. Utbildning är det viktigaste verktyget mot utanförskap och möjligheter till ett bättre liv. Skolan avgör större sammanhang och ett lands tillväxt. Med utställningen En sagolik skola Folkskolan 175 år bjuder Lärarstiftelsen på en historisk resa från skolans barndom mot framtidens utmaningar. Historiens lärdomar kliver fram och ropar på oss.

bloggbild_sagolik_inlagg1
I sagans värld av Gerda Tirén (t.v)

right-sidebar_eva-lis_sirenKampen för en demokratisk skola, kunskap och bildning, tillgång till god litteratur och bra bilder angår oss alla, då som nu. Än idag handlar det om likvärdighet, lärarbrist och att fostra demokratiska medborgare. Att kunna tolka, värdera och skilja sant från falskt med kloka, källkritiska ögon. Folkskolan var i själva verket ett gigantiskt demokrati- och kunskapsprojekt. En sagolik skola vill vara en blåslampa på beslutsfattare och allmänhet att förstå skolans betydelse för ett samhälles utveckling.

Utställningen har växt fram i samarbete med Sveriges Museer, Lärarförbundet, Sveriges Hembygdsförbund och Svenska Barnboksinstitutet. Efter succéstarten på Prins Eugens Waldemarsudde visas den nu på totalt åtta museer i Sverige. Varje ort kompletterar utställningen med allt från Lärarstiftelsens dolda kostskatt till Jenny Nyströms verk, historiska modevisningar, föreläsningar, politikerdebatter, teater och mycket mera. Skolklasser, hembygdsföreningar och museer samarbetar på spännande sätt och gör lärandet levande med ett historiskt perspektiv som inspiration och bas. På ett lekfullt sätt får man följa barn och vuxna från husförhörens tid fram till dagens skola med demokratiska utmaningar, icke läsande pojkar, PISA-rapporter och digital utveckling.

Kraven på en likvärdig skola skärps alltmer och riksdagsvalet närmar sig. När folkskolan grundades var det viktigt att ge alla medborgare en grund för att delta i ett demokratiskt samhälle. Än mer avgörande är det i dagens snabba informationssamhälle. Aldrig har lärarna och skolan varit viktigare.

Läs mer om En sagolik skola (länken öppnas i nytt fönster)

Eva-Lis Sirén
Ordförande Lärarstiftelsen