Sommaren 2008 öppnade vi en utställning på Polismuseet i anslutning till Pride-festivalen, ”Bilder i beslag”. För oss var det en viktig manifestation av en ändrad attityd till HBT-frågor och HBT-personer som ägt rum inom polisen, men också på museer, och i samhället i stort.

StafettbloggBilderna som visades i utställningen beslagtogs av Stockholms-polisen 1903. Frågan då var om de kunde betraktas som homosexuell handling eller inte. Homosexuell handling var förbjudet i Sverige fram till 1944. Frågan prövades emellertid aldrig av domstol, eftersom fotografens far fick sin son omyndigförklarad innan rättegången startade. Därmed kunde Carl von Platen inte ställas till svars för sina handlingar, som bestod av att han fotograferat yngre män i exotiska utklädnader, och kopierat och spridit fotona.

Ett av Polismuseets syften är att på olika sätt visa att vad vi betraktar som brottsligt, förändras över tiden. De här bilderna uppfattar vi nog inte som så provocerande i den mening som man tyckte för 100 år sedan. Idag kan vi snarare vända på perspektivet – för 100 år sedan var homosexuella handlingar kriminellt – idag är det i stället brottsligt att förfölja homosexuella.

Tio år efter händelserna kring ”Ecce Homo” på Historiska museet, möttes utställningen inte av några starka reaktioner i Stockholm. En museichefskollega tyckte att vi var modiga, Pride-folket gillade oss, och Gay-poliserna var stolta. Publiken tyckte utställningen var fin.

Men när jag ett halvår senare invigde utställningen på det kommunala kulturhuset i Strängnäs, var det en helt annan situation. I ett litet samhälle, där kyrkan och militären alltjämnt har stort inflytande och där det i princip inte finns några öppet homosexuella, blev somliga provocerade. Någon spottade på bilderna, och utställningens innehåll och budskap diskuterades på ett helt annat sätt. Sju mil kan ibland vara väldigt långa.

Utställningen ingår nu i projektet ”Article 1” som är ett samarbete kring utställningar från Polismuseet, Armémuseum, Tekniska museet, Sjöhistoriska museet och Nobelmuseet. Article 1 har  bl a visats i Riga och i Belgrad; platser där människors rätt att älska vem de vill oavsett kön är begränsade, där Pride-festivaler förbjuds, och homosexuella förföljs. Att utställningarna, med hjälp av ett gäng ideellt engagerade eldsjälar, kan visas där känns viktigt, och är ett sätt att visa att museer kan göra skillnad i viktiga frågor. Ett nytt projekt har nyss startat av samma gäng, ett insamlingsprojekt kallat ”The Unstraight Museum” - det ska bli spännande att följa!

//Helena Westin, chef Polismuseet och kassör i Riksförbundet Sveriges museer

PS: ”Bilder i beslag” kommer att visas på Eskilstuna stadsmuseum från och med 27 maj, till slutet av augusti.