P10104862013-05-14
Fred är något som betyder olika saker beroende på vem man frågar. Frågor om nedrustning kan vara viktigt för vissa medan rättvisefrågor är viktiga för andra. Jag har fått frågan om varför vi arbetar med fördomar, rasism och diskriminering och vad nu det har med fred att göra. Frågan blir ytterst symbolisk i sammanhanget. Hur skapar man en plattform där dessa olika tankar kan mötas?

IMG_9521Om vi tar rättvisefrågor som exempel så finns det till och med krafter i samhället som försöker motarbeta eller skrämma oss till att inte driva vissa frågor. Att samhället har förändrats kan ingen blunda för. Därför är det ännu viktigare att vi blir fler som vågar utmana och skapa debatt.
Fredens Hus står lyckligtvis inte själva i arbetet. Sedan verksamheten startat har allt fler samarbeten startats. Dessa leder fram till allt ifrån internationella pedagogiska projekt till föredrag och utställningar om viktiga frågor på Fredens Hus. Vi ser behovet av att vara aktiva i samhället och arbetar därför även med ungdomar där de bor. Dans, bild, text och musik är viktiga redskap för att stärka självförtroendet hos unga.

IMG_4887Särskilt glada är vi över alla fördjupade samarbeten vi har med skolor i Sverige. Dessa ger oss möjlighet att testa nya idéer och prova nya pedagogiska övningar. Elever och lärare deltar även kontinuerligt i utvecklandet av nytt material. I april öppnade vi bland annat en ny elevutställning om demokratiutveckling i Sydafrika. Ett fantastiskt sätt att kombinera kunskap i teoretisk och praktisk form.

Vi har ambitionen att alla utställningar på Fredens Hus främst skall vara pedagogiska verktyg. Detta ställer självklart spännande krav på kunskapsinnehåll, interaktivitet, tillgänglighet och uttryck. Att illustrera fred är dessutom en betydligt större utmaning än att illustrera krig och orättvisor. Vår erfarenhet är dock att pedagogiska utställningar även fångar allmänhetens intresse.

Det behövs fler plattformar som Fredens Hus där kultur kan förena människor över åldersgränser, från olika delar av världen med olika livserfarenhet.

/Jesper Magnusson
Verksamhetschef, Fredens Hus som är en av tre nominerade till Årets museum 2013.