2013-05-08
Hösten 2005 byggdes utställningen Fred&Krig i dåvarande Fredsmuseums lokaler i källaren vid slottets södra torn. Föreningen Fredsmuseum på Uppsala Slott var initiativtagare och styrelsen var inställd på att verksamheten troligtvis skulle läggas ner inom 6 månader. Frågetecknen var många, hur skulle verksamheten finansieras, hur skulle elever och ungdomar nås och vad skulle uppmärksammas pedagogiskt. I december 2005 invigdes Fredsmuseum.

Snäll

Drygt 7 år senare står vi här i nya lokaler med nytt namn och med en verksamhet som stadigt växer. Mer än 2200 klass- och ungdomsaktiviteter har nu genomförts med fler än 70 000 barn och ungdomar. Hur gick det till?
Själv halkade jag in på det berömda bananskalet när Fredsmuseum varit öppet i 3 månader. Frågan jag fick var lika enkel som inspirerande. Fredsmuseum behöver bygga upp en skol- och ungdomsverksamhet från grunden, är du intresserad? Då trodde jag att det rörde sig om ett kortare projekt, kanske 2-3 månader. Det visade sig att jag hade fel.

Redan veckan efter att mitt uppdrag påbörjats samlade jag nästan 25 högstadie- och gymnasielärare i Fredsmuseums lokaler. Under en hel kväll diskuterades vilka områden inom fredstemat som lärarna behövde fler övningar om. Veckan efter genomfördes en liknande kväll med lika många högstadie- och gymnasieelever. För ungdomarna var frågeställningen något annorlunda – vilka pedagogiska metoder lärde de sig mest av? Svaren blev väldigt tydliga och redan ett par veckor senare genomfördes de första klassaktiviteterna och under våren skapades flera praktiska pedagogiska övningar.

FH_paretVerksamheten växte sedan stadigt under ett par år. Att byta lokaler blev till slut inte bara en möjlighet utan även nödvändigt. Vi hade vuxit ur vår första kostym flera gånger om. Namnbytet föll sig naturligt då verksamheten inte längre på något sätt liknade vad som kännetecknar ett klassiskt museum. Det var något mycket mer, nämligen Fredens Hus – en samlingsplats kring konflikter och möjligheter.

/Jesper Magnusson
Verksamhetschef, Fredens Hus