Karin.6Ett mångårigt strategiskt visionsarbete med målsättningen att vara ett öppet, inspirerande, kunskapsrikt och nytänkande museum har i grunden förändrat och stärkt bilden av Waldemarsudde som allkonstverk, och som intressant scen för historisk och samtida konst. Med nytänkande, forskningsbaserade utställningar om symbolismen, friluftsmåleri och salongsmåleri har äldre konsthistorieskrivning reviderats, och med uppmärksammade utställningar i press och media med nutida konstnärer som Karin Broos, Max Book och Cecilia Edefalk har yngre besökare hittat till museet. Vårens stora Miró-utställning i kombination med utställningen En sagolik skola. Folkskolan 175 år, har lockat en stor publik och gett möjligheter till att reflektera över konstnärliga arbetsprocesser samt att verka för konstens, bildens och bildämnets ökade betydelse för skolan, barns lärande och kreativitet i vår tid.

_B5A0474-1

Som ett led i museets visionsarbete har den pedagogiska verksamheten för barn och unga byggts upp från grunden. En numera både omfattande och kreativ skol- och lovverksamhet har lett till att antalet unga besökare under 19 år mer än fördubblats. I serien Musik på Udden har synergieffekter uppstått mellan konst, musik och litteratur i nytänkande program som skänker mervärde och möjliggör för skickliga unga musiker från Kungl. Musikhögskolan att konsertera med etablerade kolleger och framstående skådespelare.

Visionen att vara ett öppet, kunskapsrikt och inspirerande museum har fått stort genomslag i press och media och genomsyrar numera all vår verksamhet, t ex arbetet med samlingarna och platsen där våra återkommande öppna trädgårdsdagar lockar en stor, entusiastisk publik.

_B5A1597-1

Med en självförsörjningsgrad på 70 % har Waldemarsudde vänt på många stenar för att öka sina intäkter. Driften av fastigheten i egen regi efter frikopplandet från Statens Fastighetsverk hösten 2015, och skötseln av restaurangverksamheten i egen regi sedan mars 2016, innebär stora möjligheter till verksamhetsutveckling och ökade intäkter, till gagn för publiken, vår vision och verksamhet.

Som museichef känner jag glädje och stolthet över att vårt omfattande visionsarbete uppmärksammas med nomineringen Årets museum 2017!  Den gör oss än mer motiverade att vara nytänkande, inkluderande och inspirerande – idag och i en framtid!

/Karin Sidén överintendent och museichef för Prins Eugens Waldemarsudde

 

Prins Eugens Waldemarsudde är en av de tre nominerade till Årets museum 2017. Juryns motivering lyder: Med ett strategiskt visionsarbete har museet öppnat och vidareutvecklat sin verksamhet och identitet vilket fått genomslag hos publik och i media. Satsningen på barn och unga har fördubblat antalet yngre besökare vilket kan läggas till arbetet med att stärka bildämnet i skolan och projekt för integration. Forskningsbaserade utställningar, nutida konst, frågor kring representation och tolkningsföreträde, genusperspektiv, spännande kunskapskoncept och ny pedagogisk verksamhet har skapat ett aktivt och engagerat museum. Museet har lyckats att balansera sin höga självfinansiering med grepp som att överta fastigheten i egen regi där medel frigjorts till gagn för verksamheten.

www.waldemarsudde.se

Spara

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.