Katarina Carlsson. Foto David Richter, Sveriges RadioVälkommen på Vårmöte till Malmö och Skåne i april 2018! Tillsammans utforskar vi årets tema Ekonomi och Politik - genom att lära av varandra, få inspel och perspektiv av forskare och andra inspiratörer. Under några vårdagar reflekterar vi tillsammans över samhällsutmaningar och lösningar. Har museerna någon roll att spela? På vilket sätt? Har vi något ansvar för ekonomisk och social hållbar utveckling? Hur förhåller sig museilagen till detta?

I Malmö är det nära mellan människor och platser. På en yta där det oftast endast tar 15 min att cykla till de olika delarna av staden, bor ca 320 000 invånare från jordens alla hörn. Så många att det t o m har bildats en förening Little Big Malmö som arbetar för att de 23 av världens 193 länder som ännu inte är representerade bland stadens befolkning ska bli det. www.littlebigmalmo.com. Hälften av alla invånare är under 35 år. Men staden har också stora utmaningar som barnfattigdom, arbetslöshet, stora skillnader i levnadsår och hälsa, och hemlöshet. Något som Malmö stad tog tag i 2010 då en kommission för ett socialt hållbart Malmö tillsattes – den första i sitt slag i världen! www.malmo.se/kommission.

collage t eniro

Vårmötet kommer att vara fokuserat till Malmö Museer och museiområdet med Slottsholmen och slottet Malmöhus samt Teknikens & Sjöfartens hus. Vi kommer också att mötas i Malmö Live – Malmös nya konsert- och kongresscenter, och Ljusets kalender där Malmö Stadsbibliotek har sitt säte. Allt detta ligger på bekvämt promenadavstånd med ett parkområde som förbinder – vad annars i Parkernas stad som Malmö också kallas. I nära anslutning till Malmö Museer växer nu en ny stadsdel fram – Varvsstaden. Malmö Museers baksida blir en ny framsida, och museet måste tänka om. I den nya stadsdelen kommer arvet från tung varvsindustri och småindustri att möta ny arkitektur för bostäder och kontor. Varvsstaden kommer att bli en länk mellan Västra Hamnen och Gamla staden men anor från medeltiden, och museiområdet kommer att få en central placering.
/Katarina Carlsson, museichef Malmö Museer

 

Foto på Katarina Carlsson: David Richter, Sveriges Radio

Spara