På min arbetsplats Statens historiska museer, som består av Historiska museet, Kungl. Myntkabinettet och Tumba bruksmuseum, har vi som många andra museer runt om i landet haft en bra sommar med ett ökat antal besök. En del av den ökningen kan vi nog tacka den ökade turistströmmen till Sverige för.

StafettbloggFör ett par veckor sedan nåddes vi av nyheten att Sverigeturismen återigen slår nya rekord. Faktum är att turismen slagit rekord sju år i följd, och nu spås 2011 bli ännu ett rekordår. Både den inhemska och den utländska turismen uppvisar en lysande utveckling. Förra året spenderade utländska turister i Sverige 87 miljarder kronor, vilket placerar Sverige i topp tio i Europa när det gäller utländska turismintäkter, före länder som till exempel Portugal, Ryssland och Kroatien.

En vinkling i sommarens nyhetsrapportering är särskilt intressant för oss på Sveriges museer. Det visar sig nämligen att kultur och däribland museer, som ju är en viktig förutsättning för att locka turister, själva endast nås av en mycket liten del av de intäkter som turismen genererar. Några få procent av intäkterna går alltså tillbaka till själva grundförutsättningen för turismen, medan den stora delen av kakan går till andra. Nåväl, det väl knappast vare sig konstigt eller orimligt att till exempel hotell- och restaurangnäringen har större intäkter av turismen än museerna, men det blir ändå problematiskt om man stirrar sig blind på pengaströmmarna och glömmer bort att fråga sig vad som är hönan och ägget.

Jag tycker att Sveriges museer i allt för hög grad har tappats bort i samtalet om och marknadsföringen av Sverige som ett attraktivt turistland. Visst har Sverige en fantastisk natur som lockar många, och visst finns det många andra goda skäl att turista i Sverige. Men vi har också fantastiska museer som lockar miljontals besökare från hela världen. Det gäller inte bara de stora välkända museerna som Vasamuseet och Skansen, utan alla museer som tillsammans utgör en del av en högkvalitativ och väl fungerande infrastruktur för turism och besöksnäring i hela landet.

Museer är viktiga samhällsinstitutioner av många olika skäl, att generera turismintäkter är verkligen inte det enda. Men när man talar turism och pengar är det viktigt att museerna finns med som aktörer. Det är alltför lätt att andra tar oss för givna. När man talar om satsningar för att ytterligare utveckla Sverige som turistland bör man även tala om investeringar i kultur och museer.

Jag återkommer på onsdag med ett nytt blogginlägg. Det blir helt säkert på temat internationellt – och framför allt Nordiskt samarbete – eftersom Christina Mattson på Nordiska museet står värd för ett nätverksmöte med Nordiska museichefer där jag deltar, och då bär det av mot Julita gård.

/Lars Amréus, ordförande i Riksförbundet Sveriges museer och chef vid Statens Historiska museer.