Att driva ett museum på en helt ny plats som inte ligger centralt i en stad var för mig som museichef en utmaning, Att den ”helt nya platsen” också gränsade till ett miljonprogramområde blev utmaningen än större. Dvs att få museet att bli en integrerad, accepterad och levande del i sin lokala omgivning, i det här fallet Fisksätra i Nacka. Museet HAMN anställer därför varje år ungdomar från Fisksätra som entrépersonal och museivärdar. Samarbetet med restaurangen vägg-i-vägg, Restaurang Saltsjö Pir, öppnar upp området.

Aktiviteter tillsammans med den lokala webbsidan www.fisksatra.se med aktivitetskalender och olika erbjudanden bygger nya broar. Och jag, som museichef, fick i 2015 förtroendet att bli vald till ordförande i Fisksätra Folkets Hus, vilket lett till nya samarbeten över gränserna och kommande gemensamma projekt. Museet HAMN är också aktiva inom Fisksätra Akademin - en samverkansgrupp med olika aktörer från hela Fisksätra som träffas ett par gånger per termin. En grupp som finns till för att underlätta samarbeten som kan leda till positiv utveckling i området.

I ett område som Fisksätra föds det unika initiativ. Alfonso Madrid, antropolog och museiman kommer från Chile, men har bott i Fisksätra sedan 1978. År 2004 började han att bygga upp Fisksätra arkiv/Fisksätra minnesarkiv inom Fisksätra bibliotek. Arkivet syftar till att bevara Fisksätra lokalhistoria utifrån migrationshistoria i Sverige. Alfonso har också under sin tid i Fisksätra skrivet på en bok med titeln: ”Fisksätra genom tiderna”. Han vill bidra till en mer harmonisk samexistens mellan de boende i Fisksätra, detta genom att läsa boken, dels försöka exponera och förstå vilka faktorer som har betydelse för identitetsskapande bland människor, företrädesvis ungdomar, i ett visst bostadsområde. Syftet är att motarbeta anonymiteten i området och istället bygga upp en positiv atmosfär där människor har förståelse och respekt för varandra.
I en samverkan mellan Stena Fastigheter, som äger och förvaltar hyresfastigheterna i Fisksätra, Fisksätra Folkets Hus och Museet HAMN har vi nu gett Alfonso möjligheter att trycka boken. Den kommer att säljas på museet och Stena kommer att använda den som en inflyttningspresent till nya hyresgäster. Boken är ett resultat av engagemanget hos de som bor och lever i Fisksätra.

Unga_guiderHAMN rekryterade till sommaren 2015, genom en lokal jobbmässa, två ungdomar från Fisksätras miljonprogram. Under sommaren jobbade Zeynep och Adama i museets entrékassa, i butiken och som museivärdar.Den sista arbetsveckan fick de en guideutbildning av en auktoriserad guide. Och vid firandet av årsdagen av Slaget vid Stäket den 13 augusti, fick de leda egna guideturer i Fisksätra, och berätta om miljonprogrammets historia och nutid. När de guidade besökarna kom tillbaka till museet hade de fått en helt ny, engagerad och mycket mer positiv bild av Fisksätra. Inte minst tack vare Zeynep och Adama. Ett exempel på att vi sett utmaningarna men även identifierat möjligheterna. Adama vill nu bli brandman, och har lämnat HAMN. Zeynep jobbar vidare hos oss och är en av våra främsta och bästa ambassadörer.

 

//LG Nilsson, Museichef HAMN

 

nominerad2016_logoHAMN är ett av tre museer som är nominerad till Årets museum 2016. Fram till Museernas vårmöte i Linköping och Norrköping den 19-21 april då vinnaren koras kommer representanter från de nominerade museerna att stafettblogga här på Riksförbundet Sveriges museers webbplats.