Uteblir museibesökarna för att istället nöja sig med digitala besök i takt med ökad digitalisering? Nej, tvärt om, visar Livrustkammarens erfarenhet.

I vår vision för museets framtid är delad kunskap en avgörande del, att gå från rollen som avsändare. Det är inspirerande att vara verksam i en tid då den digitala utvecklingen gör att museerna kan inta en mer betydande plats i samhällets kunskapsutveckling och det livslånga lärandet. Delandet av kunskap och material skapar en utforskande dialog som ger museet fantastiska möjligheter, ett givande och tagande med delaktiga museibesökare och digitala användare.

Blogg Magnus_bild 1Öppet bildarkiv i samarbete med Wikimedia Sverige.

Ändå är det lätt att tycka att det som museer producerar är ”vårt”, något vi styr tillgången till. När Livrustkammaren gjorde hela sin föremålssamling sökbar, via webb med flera andra externa sökfunktioner, talade vi om risker. Skulle det ge fler frågor och större arbetsbelastning? Vi tog risken. Frågorna ökade inte, men blev annorlunda. Fler och mer olika personer använder samlingarna som nu delas med världen, och museet blir mindre förmedlande och mer kommunicerande.

Blogg Magnus_bild 2_modHedvig Elisabeth Charlottas brudklänning från 1774. En av många bilder på Wikimedia commons.

Nyligen tog vi steget att fritt tillgängligöra det digitala bildarkivet med 45 000 högupplösta fotografier. Tidigare förmedlades några hundra bilder per år. Genom att också dela bilderna på Wikimedia såg vi möjligheten till spridning på platser där användarna finns. När första årets statistik kom spred sig glädjen, 3,2 miljoner bildvisningar hade gjorts! Livrustkammarens samlingar publicerades mer än tidigare i olika media. Glädjen fortsatte då American Alliance of Museums prisgala MUSE Award 2014 uppmärksammade det öppna bildarkivet med guld i kategorin Open. Internationell uppmärksamhet från kollegor vid några av de stora museerna i världen gav oss än mer energi och visar att även ett litet museum kan nå ut. Vår ambition med fritt delande låter kanske allt för självklar, för vilket museum vill inte nå en bredare allmänhet, fler skolelever, forskare och kollegor? Ändå är det idag inte självklart att få ta del av museernas rika material. Öppna och dela mer!

//Magnus Hagberg

Överintendent Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet