Riksförbundet Sveriges Museer (RSM) har ca 190 medlemmar och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) har ca 400 medlemmar.

Enligt den officiella museistatistiken hade museerna ca 18 miljoner besökare år 2009. Flertalet av de museer som ingår i denna statistik är offentligt finansierade. Museerna som i första hand drivs av volontärer, den typ av museer som ArbetSam främst företräder, beräknas ha ca 13 miljoner besökare per år.
Det blir sammanlagt ca 31 miljoner besökare per år!
Dessutom finns det ett stort antal museer som inte ingår i någon av dessa statistiska uppgifter.

De offentligt finansierade museerna hade ca 4.200 årsverken 2009. Hur mycket det motsvarar i antalet sysselsatta vet jag inte. Arbetslivsmuseerna beräknas engagera minst 15.000 ideellt arbetande per år.

Antalet museer, antalet besökare och antalet sysselsatta i museiverksamhet, såväl professionella som amatörer,  spelar med andra ord i samma division som de största nationella idrottsförbunden. Med den stora skillnaden att museerna har betydligt flera åskådare!Stafettblogg

Jag tycker att vi skall bortse från vilka som står bakom eller driver alla dessa olika museer. Det finns många konkreta frågor som vi skulle kunna driva gemensamt. T ex att få ned kostnaderna för nyttjande av material från offentligt finansierade foto-, film- och ljudarkiv för icke kommersiell verksamhet, vägskyltningen till våra besöksmål, tolkningar av LOU, som inte medger fria val av konstnärliga utövare vid bland annat utställningsproduktion (detta problem gäller främst de offentligt finansierade institutionerna), kunskapsöverföring, kompetensutveckling etc.

När det gäller den här typen av frågor, det finns säkert många fler av gemensamt intresse, så skulle jag vilja se ett närmare samarbete inom branschen. Dylika frågor borde också vara av intresse för samarbetsråden för de kommunala museerna, länsmuseerna och de statliga museerna att driva tillsammans med intresseorganisationerna.

Hälsningar

Mikael Parr

Flygvapenmuseum (medlem i både RSM och ArbetSam)

Foto: Per Jangius

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.