Tänk att få vara med och förverkliga en dröm som är gemensam med en hel stad. Tänk att få utveckla ett museum från grunden. Tänk att du har ett år till förfogande, relativt små resurser och ett begränsat antal personal. Vad skulle du göra? Under det senaste året har mitt fokus varit att utveckla och återöppna Alingsås museum. Ett projekt som började och slutade i glädjetårar. Ett projekt med ständig tidspress och bärande på en hel stads förväntningar. Tidspress som omvandlades till avgränsning och förväntningar från stadens invånare till engagemang. Här är berättelsen om hur vi gjorde.

_DSC4206

Redan 2012 var museigruppens vision att det framtida museet ska vila på en delaktighetsprincip som ska genomsyra hela verksamheten. I ett handlingsplan uttrycktes viljan att skapa förutsättningar för att stärka människors egenmakt och att museets främsta skyldighet är gentemot lokalsamhället. Vi var överens om att skapa förutsättningar för ett utåtriktat och interaktivt kulturhistoriskt museum som bjuder in lokalsamhället att själva berätta om sin relation till lokala platser och händelser. Likaså att museet ska fånga upp samhällsengagemang och rösterna ska integreras i och skapa museets utställningar och aktiviteter.

Förutsättningarna var de bästa. Alingsås museums samlingar kommer till största delen från alingsåsare och museets stängning 2010 skapade ett väldigt engagemang i lokalsamhället. Vi satte igång med en förstudie och workshops inför öppningsutställningen för att ta tempen på Alingsås, och identifiera lokala identitetsbärande företeelser och förväntningar. Vi träffade barn, ungdomar, nyinflyttade, alingsåsare sedan generationer tillbaka, individer med starka drivkrafter och brett tillgänglighetsperspektiv.

Vi har träffat grupper och individer under museets och utställningens hela uppbyggnadsprocess: från konceptfas till öppning. Runt 100 personer har påverkat museets utveckling och röster från en stor mängd av dessa kan höras i öppningsutställningen. Ytterligare antal har varit med och skapat de aktiviteter som pågår just nu efter museets öppning. I rasande fart, med en ofullständig synopsis och liten budget vände vi oss till det Göteborgska arkitekt- och designbyrån Stylt Trampoli för att de inte arbetar med museer. Vi ville kliva ur oss själva, bli granskade, skrattade åt och förvandlade. Stylt Trampoli ville beröra museets framtida besökare genom utsätta dem för starka kontraster: mellan vår vardag och 1700-talets, dåtid och nutid, saga och verklighet, historisk och modern teknik, ljust och mörkt. Nyckelord blev Mani och Magi.

Det var faktiskt så, att Stylt Trampoli skrattade åt oss. På riktigt. Men i november kommer hela byrån till museet på besök för att se det som projektgruppen idag kallar ”årets bästa projekt”. Trots liten budget. Läs deras beskrivning här: http://www.stylt.se/news/different-kind-museum. Museets grundkoncept blev att historiska fenomen länkas tydligt till samtid och framtid. Idag samsas 400 objekt från museets samlingar, placerade i väntade och oväntade sammanhang, med samtida och framtida tolkningar på 400 m2. Allt förmedlas genom ett personligt filter. Allt genom alingsåsare

När konceptet för det nya museets var skapad fortsatte vi med innehållsutvecklingen och lade grunden för det publika och pedagogiska arbetet. Samtidigt startades museets ombyggnation. Alströmerska magasinet mitt i centrala Alingsås uppfördes 1731 av Jonas Alströmer för lagerlokal för textiltillverkning. Under årens lopp har byggnaden genomgått stora förändringar interiört och hyst funktioner som mejeri, bostad, bibliotek, det gamla museet och kontor. Interiören påminde mycket lite om det framtida museet vi ville ha. Vi startade omfattande förändringar för att anpassa lokalerna efter våra önskemål.

Eftersom vi ville utsätta besökaren för starka kontraster var den rumsliga gestaltningen viktig för museets nya personlighet där vi ville utmana relationer mellan rum, kropp och objekt. En relativt låg budget möjliggjorde alternativa lösningar och material. Ombyggnationen pågick under 5 månader och utställningsbyggandet endast 3 månader, med lärdomen att en byggnad från 1700-talet är helt befriad från raka vinklar. Parallellt med byggnationerna fortsatte ett febrilt innehållsbyggande och relationsskapande. Sa jag att allt detta pågick i ett rasande fart?

I en interaktiv tidskapsel i museets källarvalv, där museet har sin huvudentré och café, samlar vi idag in människors tankar och berättelser och bevarar dem till år 2100 då berättelserna ska packas upp. I specialbyggda cafébord som också fungerar som utställningsmonter visas berättelser från förr genom fotografier, dagböcker och föremål. På ett annat våningsplan tar vi upp historiska personer från Alingsås, som förvandlade sin tids hinder till möjligheter och skapade något nytt. Den historiska tillbakablicken blandas med filmade intervjuer med alingsåsare idag samtidigt som möjligheten ges för besökaren att lämna egna tankar efter sig. I en ministudio kommer vi i höst att fortsätta filma berättelser för att fortsatt utforska människans drivkrafter.

Ett våningsplan tar upp tekniska innovationer som förändrar samhället utifrån ett lokalt perspektiv: dåtidens järnväg och dagens digitala revolution. I en 3D skrivare ges möjlighet att designa och skriva ut visionära objekt i ett framtida Alingsås och placera det vid en modelljärnväg som besökaren själv kan styra. I en Minecraftstation kan besökaren skapa ett virtuellt Alingsås. Ett fotomontage från 1933 visar en framtidsvision av Alingsås om 100 år på museets översta plan. Hur tror vi idag att Alingsås ser ut i framtiden? I utställningen kan besökaren förflytta sig själv i tid rum och bygga det framtida Alingsås i en fotostudio med green-screen.

Museets tekniska intresse har mer med målgruppsfokus att göra är våra tekniska kompetenser. Vi ville stärka besöksupplevelsen med ny teknik men har behövt hjälp från konsulter och alingsåsare för att sjösätta alla interaktiva stationer. En stor tillgång i utställningsproduktionen har interaktionsdesignern Adam Danielsson varit från Slide: www.slide.nu. Bloggaren MuseiTeknik som reser runt, upptäcker och avtäcker besöksupplevelser på museer har besökt Alingsås museum. Läs bloggen här: http://blogg.museiteknik.com/2014/09/30/projekt-i-bild-alingsas-museum.

Utställningens 400 föremål och arkivmaterial är nu placerade i vanliga och ovanliga sammahang. Visst tolkningsföreträde har vi lämnat över till skolbarn. Utställningen har ett särskilt spår för barnfamiljer och DIY stationer där barn och vuxna kan skapa själva och tillsammans, eller bara vara en stund. Jag tycker att vi har lyckats när jag ser två pojkar mellan 8-10 år självständigt och målmedvetet kliva in på museet och ta hissen upp. När föräldrar skickar in barnen till museet och säger ”vi ses här om 2 timmar”, och barnen dyker upp i rätt tid med saker i händerna som de har byggt och vill berätta om. När 5 tjejer i yngre tonåren kommer varje dag en hel vecka för att utforska samma interaktiva station.

DSC_9353

Museets invigning lockade besök över förväntan. Ljudkonstnären Staffan Mossenmark skapade ett specialkomponerat ljudspel med stadens veteranbilar, mopeder och motorcycklar. Konserten uppfördes på invigningsdagen under dunder och brak http://www.bglandin.se/fotogalleri/Fordonskonsert_140912.

I framtiden fortsätter vi att bygga broar mellan gräsrotsrörelser och det spektakulära, mellan dåtid-nutid-framtid, mellan lokala företeelser och globala frågor och mellan människor över gränser.

//Medeia Ekner, utställningsproducent och ansvarig för Alingsås museums återuppbyggnad


Medeia Ekner har tidigare arbetat på Alingsås konsthall, Borås Konstmuseum, Världskulturmuseet och Te Papa Tongarewa National Museum of New Zealand.