StafettbloggNär jag för några år sedan bytte arbetsplats från ett länsmuseum till ett kommunalt museum möttes jag av orden ”Vi är ju bara ett litet kommunalt museum”. Detta förvånade mig och intresserade mig. Vad stod det för? Vad innebar det att jobba på ett kommunalt museum till skillnad från ett läns- eller regionmuseum? Läns- eller regionmuseerna är oftast större, har mer resurser och ett mer vidgat uppdrag. Men hur ser det ut i praktiken när det gäller resurser, möjligheter, samverkansformer m.m?  Och att det är bara att konstatera att allt är relativt och att det verkligen gäller museivärlden. Det som uppfattas som litet och resurslöst i ett sammanhang är i relation till något annat resursstarkt. Det som uppfattas som ett avgränsat uppdrag kan i praktiken vara stort. I Vänermuseets fall ska vi arbeta med Vänern, vilket i sig inte är ett litet uppdrag. Men hur ser det ut om vi jämför museerna vidare?

Det är klart att det finns skillnader i form av medel och organisationstillhörighet. Det är också skillnader utifrån uppdrag men vi har samma grund att stå på där vi strävar efter att erbjuda våra besökare möjlighet till reflektion, kunskap och en meningsfull upplevelse. Vid en genomgång av de kommunala museer i Västra Götaland som det nystartade Museinätverk Väst har gjort öppnar sig en mångfald utifrån resurser och ibland snarare brist på resurser. Det finns kommunala museer som knappt har ett årsverke kopplat till sig och det finns kommunala museer som är resurstarka och har bortåt 30 årsverken. Det är också stora skillnader i antalet besökare från 4000 till närmare 70 000 besökare. I det arbete som vi håller på att sammanställa ingår inte de kommunala museerna i Göteborg.

Västra Götaland är en spännande region i många avseenden men också ur museernas perspektiv. Här finns bortåt 700 museer om man räknar in arbetslivsmuseer, hembygdsföreningarnas museer, kommunala museer, museer med kommunala bidrag och regionala museer. Det är en museität region men hur samverkar vi? Som ett led har vi startat ett nätverk som vi kallar Museinätverk Väst där de kommunala museerna tillsammans med Västarvet ingår. Initiativet har kommit från oss som verkar i regionen. Vi behöver samverkan och vi behöver hitta varandra för att samverka. Det behöver inte vara så krångligt däremot kräver det en öppenhet, tillit och jag tycker att vi har tagit första steget. Vi har påbörjat ett arbete för att se vad vi gör idag och vad vi kan göra tillsammans i framtiden. Flera spännande samarbeten kring intressanta frågor har startats och jag tror att flera kommer inom kort. Det är spännande med ett nätverk som växer och där det finns en stor vilja att samverka. Det blir roligare och mer givande att göra och utveckla verksamhet när det kan ske i samverkan med andra!

/Pernilla Schedin
Museichef Vänermuseet