Sverige har ommöblerats men inte bilden av den. Samhällets strukturer är obsoleta och inte anpassade för att tillgodose den samtida befolkningens behov eller beaktar dess förutsättningar. Den nationella identiteten, svenskheten, behöver vidgas så att flera kan identifiera sig som svenskar.

StafettbloggBerättelsen om den svenska kulturen handlar inte om alla svenskar. Nästan två miljoner svenskar får inte vara med och forma samtiden, vilket leder till segregering, enklavisering och utanförskap. Ett samhälle som endast ger utrymme för en snäv tolkning av kultur, kultuarv och den nationella identiteten kännetecknas av en samhällsutveckling som inte är förenlig med idén om demokrati.

Alla samhällen är, och har alltid varit, föremål för ständiga förändringar. Detta gäller även det som kallas för svensk kultur, svenskt kulturarv och svenskhet. Det som anses utgöra svenskt kulturarv och svenskhet idag är inte samma sak som det som uppfattades som svenskt kultur och svenskhet igår. Men paradoxen är att vi människor upplever kultuarv och den nationella identiteten som något statiskt och oföränderligt sedan urminnes tider.

För Sveriges del har migrationen, globaliseringen och informationsteknologin bidragit till att samhället har genomgått en dramatisk förändring de senaste 40 åren. De nya livsstilarna, trosuppfattningarna och värderingarna, som har gjort intåg med migrationen, har inte alltid fått bli en naturlig del av Sverige eller fått bidra till att uppdatera svenskheten. Istället har dessa nya inslag förpassats till en existens i ett segregerat tillstånd. Alltför mycket som inte definieras som ”svenskt beteende” förväntas utövas/uttryckas/manifesteras på marginalscener som exotisk krydda. Livsstilar, språk, trosuppfattningar och idéer som upplevs som annorlunda definieras som mångkultur. Svensk kulturarv blir därmed det som utövas av oss och mångkultur är det som utövas av dom andra. Svenskt kulturarv och mångkultur blir därmed etiketter som delar upp samhället i ett vi och ett dom.

I klarspråk innebär det att Sverige har kommit att ommöbleras men föreställningen om Sverige och svenskheten tillhör en svunnen tid. Samhället är mångfaldig men föreställningen om den är enfaldig.

/Qaisar Mahmood
Författare till Jakten på svenskheten och Small, medium eller large – strategier för ett hållbart samhälle.