Om cirka 40 år kommer en dryg tredjedel av Sveriges befolkning vara över 60 år. Den utmaning som detta innebär, är inte unik för svenska förhållanden utan är en situation vi delar med de flesta av Europas länder. Europa åldras – i rasande takt.

StafettbloggVad finns det då för anledningar att fundera över åldrande när man arbetar med kulturarv och lärande? Jag har fått många orsaker att fundera över dessa frågor, inte minst genom mitt arbete i projektet The Learning Museum. Inom ramen för detta stora EU-projekt som omfattar över 20 kulturarvsinstitutioner runt om i Europa leder nämligen jag, för NCK:s räkning, arbetsgruppen Museums and the ageing population.

Av denna anledning går jag idag igenom en brittisk rapport som visar att deltagande i kulturella aktiviteter som dans, musik, berättande, konst, drama med mera, kan öka äldres välbefinnande på många olika nivåer, både det som rör den psykiska och fysiska hälsan men också när det gäller graden av samhällsengagemang, känslan av tillhörighet och glädjen över ett fortsatt lärande. När jag talar med företrädare för kulturarvsinstitutioner som utvecklat särskilda program för äldre ger de samma bild som den brittiska rapporten – museer och arkiv har massor att bidra med och kan göra stor skillnad, både för den enskilde och för samhället i stort. I Sverige behöver vi dock bli bättre på att visa vilken roll kulturarvsinstitutioner kan spela när det gäller äldres lärande, såväl idag som i en snar framtid där trycket på samhällets institutioner bara kommer att öka. Det krävs till exempel bättre metoder för utvärdering men också arenor där vi kan lära av varandra. Här vill jag att NCK ska utgöra ett forum för diskussion och utveckling.

Men att bli gammal idag innebär något annat än det gjorde för, låt säga, 50 eller bara 30 år sedan. Om vi ska kunna utveckla meningsfulla program för såväl aktiva, friska äldre som för äldre vars fysiska och mentala hälsa stagnerar, måste vi lära känna målgrupperna. För det duger inte längre med allsång, dragspelsmusik och kaffe med dopp…

/Sara Grut, Project manager and researcher, NCK.