Sedan igår natt råder nu återigen vintertid i vårt land. Förhoppningsvis har många av er fått sova den där extra timmen och kommer tillbaka till era arbeten inte fullt lika trötta som i fredags morse. Själv har jag en tvååring hemma som inte förstått det där med vintertid så vi kör på i samma gamla mönster som vanligt.

StafettbloggMen, samtidigt som vi går mot vinter så vill jag hävda att det våras för kulturarvspedagogik. Min arbetsplats, Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik (NCK) ligger i Östersund och är ett samarbete mellan ett museum och två arkiv: JamtliRiksarkivet - Landsarkivet i Östersund och Föreningsarkivet i Jämtlands län. Rent geografiskt befinner vi oss alltså i Jämtlands residensstad men NCK:s verksamhetsfält sträcker sig över hela Norden och ut i Europa. Vi arbetar med omvärldsbevakning, informationsspridning, forskning, konferenser, kurser och seminarier. De projekt vi driver kan vara såväl policy-inriktade som hands-on, så länge fokus ligger på det kreativa och nydanande. Vi vill vara en anslagstavla för alla som arbetar med lärande och kulturarv, främst i, men även utanför Norden. Sedan början av 2011 har NCK också ett uppdrag från Riksförbundet Sveriges Museer att stimulera museipedagogiska utvecklings- och forskningsintressen för museerna i Sverige. Dessutom ska NCK sprida kunskap om forsknings- och utbildningsinsatser i Sverige och utomlands till RSM:s medlemmar.

Vad menar vi då egentligen med kulturarvspedagogik? Kulturarvspedagogik är det lärande som sker i arkiv, på museer med olika inriktningar och i kulturmiljöer. Att lära om kulturarv är viktigt, men på NCK pratar vi oftare om lärande genom kulturarv. Kulturarvets potential som ingång till nya kunskaper, färdigheter och som grund för attitydutveckling är, i min mening, oändlig.

Sedan NCK grundades 2005 har organisationen sett i stort sett likadan ut, men i december i år påbörjas ett viktigt förändringsarbete. Förhoppningen är nämligen att NCK från 1 januari 2013 blir ett aktiebolag med begränsad vinstutdelning. Som aktieägare och kraftfulla påverkare av NCK:s fortsatta verksamhet vill vi se kulturarvsinstitutioner i hela Norden. Så, vem vet, kanske äger ditt museum snart en bit av NCK!

/Sara Grut, Project manager and researcher, NCK.