borgare-webb-2Så var då vårmötet över och den stora tomheten infann sig efter några hektiska dagar. Jag kan nog göra mig till talesperson för hela personalen på Torekällberget och säga att vi hade otroligt roligt. Det var mycket energi och glada kollegor överallt. Att ”bara” ha värdskapet för vårmötet verkade som en enkel sak i december 2016, men ju mer vi jobbade desto svettigare blev det att göra om vårt museum så det passade den här typen av arrangemang.  Å andra sidan är ju detta vad vi brinner för, att åstadkomma ett bra besök på museet. Bättre än förväntat är ett av våra motton. Det är vår förhoppning att vi lyckades och att du som besökare också fick en bild av vad ett friluftsmuseum kan vara och de pedagogiska möjligheterna som finns här.

Vårmötet uppfattades också positivt av medarbetare och politiker i stadshuset. Som intern marknadsföring var konferensen oöverträffad.

Några tankar från konferensen. På Friluftsmuseernas årsmöte hade vi en intressant diskussion om vem som kan vara med i vår organisation. Det visade sig att våra stadgar inte är anpassade för museiväsendet idag med nya aktörer och med outsourcad drift av anläggningar. Ska vi hålla dessa nya utanför eller ska de få vara med?

På Sveriges museers årsmöte redogjorde Myndigheten för kulturanalys för sin rapport om besöksutvecklingen på de centrala museerna 2016. Intressant rapport och som jag tycker ytterligare visar på komplexiteten i frågan om entréavgifters vara eller inte. För oss som kommunalt museum med direktiv att inte ta betalt är detta en knäckfråga eftersom resurserna krymper varje år och vi inte har någon möjlighet att ersätta förlorade nämndbidrag med andra intäkter. Tjänstemän på SKL hävdade för mer än 10 år sedan att idag, 2017, skulle kommunala museer vara en sällsynthet. Med tanke på de resurser som vård, skola och omsorg skulle kräva i framtiden. Så fort har det ju inte gått men nedskruvningen av ekonomin är påtaglig. Men är det bättre att museiverksamheten är gratis för besökarna och nästan obefintlig? Eller ska den vara av större omfattning och med mer kvalité med hjälp av rimliga entréavgifter? När når vi flest besökare?

Avslutningsvis, tack alla som kom till Södertälje och bidrog till att fantastiskt möte och ett särskilt tack från mig till Riksutställningar!

/Stefan Sundblad, museichef Torekällberget