”Skadade tiggare ska få hjälp och vård”

I projektet Makten är din cyklade Arbetets museum tillsammans med Norrköpings stadsmuseum runt i Norrköpings förorter och samlade in ungas visioner om framtiden. Med cykelkärra, partytält och pet-flaskor som verktyg samlade vi in 749 visioner. Fokus låg på ungdomar i förorter som i vanliga fall inte hörs i det offentliga samtalet. Detta är bara ett exempel på vår strävan att samverka med det omgivande samhället. Samarbeten med fack, näringsliv, universitet, myndigheter och ideella föreningar har berikat vår verksamhet sedan starten 1991. Den deltagandekultur som blir en allt mer tongivande del av de västerländska samhällena har varit en naturlig fortsättning på vår ambition att samverka med andra. Vi bejakar den lust vi ser hos våra besökare att vara mer än konsumenter. Hos oss har de möjlighet att också vara producenter, skapare och avsändare av kulturen och vi utformar därför projekten tillsammans med målgruppen - inte bara för den.

Makten är din
2009 öppnade vi vår första utställning som kommit till genom denna metod. Smal handlade om skönhetsideal och ätstörningar. 30 ungdomar runt om i landet tog fram en turnerande utställning på temat. Smal blev en succé på flera sätt och sedan dess har vi använt oss av metoden. 2014 ledde projektet Face the Facts – Ung i fängelse till samverkan med en grupp vi tidigare inte jobbat med – unga intagna på anstalt. Deras livsberättelser förvandlades till en vandringsutställning där de intagna stått för såväl innehåll som gestaltning.

I utställningen Framtidsland får besökarna skapa sina egna målbilder och visioner kring ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Utställningen undersöker också om det offentliga samtalet och den allt starkare deltagandekulturen kan ta över stafettpinnen från expertsamhället i just lansering av visioner. Vi ser hur kulturvärlden förvandlas till att bli allt mer spetsiga och samhällsrelevanta arenor för det offentliga samtalet. Vi vill stärka denna rörelse och tillsammans med våra besökare och målgrupper vara en visionsskapande mötesplats. Arbetets museum har en lång tradition av samverkan och i Framtidsland har vi höjt insatserna. Vi smälter samman ungdomars medborgarperspektiv med bred kunskap från forskarvärlden, företag och arbetsmarknadens parter.

Nu hoppas vi att utställningen vinner Årets utställning. Det är vi väl värda.

// Johanna Haverlind, Utställningschef, Arbetets museum