Work with Sounds (WWS) är ett försök att rädda några av Europas utrotningshotade ljud. Inom historieämnet har vi varit duktiga på att gräva i arkiven, göra intervjuer och teckna historien.

– Men hur lät historien?

Här har vi inte varit lika duktiga och idag kan vi bara göra kvalificerade gissningar om hur det lät förr. En sak vet vi. När föremålen hamnar på museum tystnar de. På en hylla i ett klimatanpassat magasin eller i en monter i en utställning har föremålen en tryggad ålderdom, men de är alla berövade sin röst. I projektet Work with Sounds samarbetar sex Europeiska museer. Vi skall under två år försöka samla in, bevara och tillgängliggöra historiska ljud.

Finns inte alla ljud inspelade?

På Internet finns idag massor med ljud på platser som till exempel Sound Cloud och Free Sound. Det som skiljer våra inspelningar från andra är den museala dokumentationen. Vi talar om var inspelningen skett, hur den genomförts och vi berättar om vilka kompromisser vi tvingats göra. För att hjälpa örat tar vi en bild av varje ljudobjekt och ganska ofta filmar vi också ljudkällan. Viktigast är den beskrivande texten som berättar om ljudkällan. Våra ljud får med denna inramning en kvalitetsstämpel, Sounds approved by museums, och sådana ljud är ovanliga på Internet.

Ta hem ett museiföremål och gör vad du vill
Det är viktigt att göra museisamlingarna tillgängliga. Vi arbetar därför med en CC-BY licens som innebär att det är fritt att ladda ner våra ljud från www.workwithsounds.eu Men det räcker inte att bara lagra ljuden i en egen databas där ganska få skulle hitta dem. WWS exporterar alla ljud till K-samsök som exporterar ljuden vidare till Europeana.  Men inte heller det är tillräckligt. De vanligaste platserna för kunskap är Wikipedia och YouTube. Därför samarbetar vi med Wikimedia och all ljud exporteras till Wiki Commons och på YouTube lagrar vi ljudfilmerna på en egen filmkanal.

dentiste-plan-large0-940x504

Vårt mest populära ljud är något otippat en belgisk tandläkarborr!

  • 16 543 lyssningar
  • 4 578 minuter

//Torsten Nilsson, 1:e intendent och projektledare, Arbetets museum, Norrköping

Länkar:

Facebook>>
YouTube kanal>>

Museer som deltar i projektet
Museum of Municipal Engineering, Krakow, Polen
Technical museum of Slovenia, Bistra, Slovenien
LWL-Industriemuseum, Dortmund, Tyskland
The Finnish Labour Museum Werstas, Tampere, Finland
La Fonderie. Musée bruxellois de I´industrie et du travail, Bryssel, Belgien
Arbetets museum, Norrköping, Sverige

FAQ

Can I download sounds?
Go ahead!

Can I use the sounds?
But don’t play them too loudly…

Can I use them where ever I want?
They are free to use

Can I change the sounds?
Be creative!

Can I use the sounds to make money?
Yes! And good luck!

Do I have to give credits to the person who recorded the sound, photographer or video recordist?
Definitely!