StafettbloggJa- nu äntligen händer det! Det är nästan så att man får nypa sig i armen. Med skräckblandad förtjusning får vi högtidligt deklarera att en ny basutställning är på kommande för Ålands museum. 1981 begav det sig senast i samband med att museet byggdes. Utställningen vann då Council of  Europe Museum Prize 1982.  Ett fint erkännande. Men det som besökaren ser idag har alltså hela 32 år på nacken. Vilket är en aktningsvärd ålder i dagens förmedlingssammanhang http://www.museum.ax/museum/alandsmuseum/basutstallning.pbs

basutstallning-alandBasutställningar produceras inte i parti och minut och kanske det inte heller finns en förväntan, och inte heller resurser, att allt ska förnyas hela tiden. I ett samhälle där interaktivitet och upplevelser är vardagsmat i kombination med en generation som nu växer upp med dataspelens ”trial and error” står vi dock onekligen inför nya utmaningar. Precis som tidigare stafettbloggare Lars Einarsson vid Kalmar länsmuseum skriver är det svårt att förutse hur framtidens museum kan se ut. Museienhetens chef på museibyrån Annika Dahlblom menar att traditionellt särar man på den mera statiska basutställningen och de dagsaktuella specialutställningarna men att det kan vara intressant att kombinera de två utställningsformerna i en och samma utställningshelhet. Speciellt för ett litet museum där det kanske tar 30 år innan nästa basutställning förnyas igen.

Flera utmaningar väntar. Att vara ett museum på en ö som stenhårt saluförs som turistdestination - men där det också pågår en vardag – är det viktigt att inte bli en förstärkning av turistkatalogernas bilder av en paradisö utan också belysa, problematisera och lyfta fram perspektivfrågor kring identitet, sociala skillnader, kön och mångfald.

Gräset blir lätt grönare på andra sidan staketet, speciellt i nerskärningstider, om man inte ser kontexten och sätter det i perspektiv med resten av sin omvärld. Men det är inte många platser med samma invånarantal som kan uppvisa ett liknande museiutbud. Idag finns drygt ett 30-tal verksamma museer i landskapet och bara i Mariehamn, med sina cirka 11 000 innevånare, har vi förutom Ålands museum och Ålands konstmuseum även Ålands sjöfartsmuseum. Ett mycket betydelsefullt museum för Åland eftersom alla ålänningar har en nära relation till havet.  För ålänningarna är havet en arbetsplats, en trafikled och en utkomst samt en naturlig del av närmiljön. Därför är det extra glädjande att portarna i år öppnade upp till en ny basutställning i det nyrenoverade museet som återinvigdes i april (www.sjofartsmuseum.ax).

Så i relation till vårt grannland i väster så skulle jag nog våga påstå att det händer en massa nytt inom museivärlden i det lilla självstyrda öriket i öster. Så jag säger välkomna att besöka oss och hoppas att vi ses här på Åland.

/Viveka Löndahl, landskapsantikvarie/byråchef vid museibyrån, Ålands landskapsregering