Nu håller vi som bäst på med att sammanställa de tips, tankar och förslag som ni har bidragit med till JÄMUS-projektet, tillsammans med de goda exempel som vi själva har nosat upp. Inom några veckor kommer en rapport från JÄMUS workshop (jag skrev kort om resultatet på bloggen igår). Strax efter sommaren ska Lotta Fernståls översikt över en rad spännande genusprojekt och diskussioner i museisektorn vara klar. Det är förstås ingen heltäckande genomgång, men ger en god inblick i vilket arbete som ändå görs, vilket är väl värt att lyfta fram!

StafettbloggNu börjar vi planera de konkreta insatserna mer i detalj och jag räknar med att det finns en projektplan under tidig höst. Redan nu står det klart att utbildningsfrågorna är ett viktigt fokus för JÄMUS. Ett annat prioriterat spår är att ta fram en ”genusinriktad verktygslåda” som kan innehålla en rad redskap till stöd för genusarbete i praktiken i alla museets delar. Förutom dessa två stora uppgifter tror jag att det är viktigt för JÄMUS att jobba konkret i delprojekt med besökarperspektiv i utställningarna och att lyfta fram alternativa genuskategorier i samlingarna. Bidra med fler goda exempel, helt enkelt!

Vi har också fortsatt fokus på dialog med alla er som är intresserade av att integrera genusarbete mer på museerna och hoppas att ni vill diskutera de nya frågor som säkert kommer upp framöver. Jag vågar lova att vi ska arrangera fler seminarier, men uppmanar er dessutom att skriva inlägg i JÄMUS-gruppen på Mötesplats museer.

En viktig fråga är förstås hur man ska utvärdera effekterna av JÄMUS-arbetet. Det kan säkert finnas olika förväntningar på resultat, vilket är väl värt att samtala om. Jag kan också tillägga att den nya Myndigheten för kulturanalys kommer att följeforska JÄMUS och de jämställdhetssatsningar som samtidigt görs på film- och musikområdet. Vi har ett par intressanta år att se fram emot!

Tack till alla er som engagerar er, till syvende och sist är det den viktigaste insatsen för ett förändringsarbete!

/Katty Hauptman
projektledare för forskning och publik verksamhet, Statens historiska museer