Startbild

SVERIGES MUSEERS VÅRMÖTE

Museibranschens viktigaste möte

Sveriges Museers Vårmöte hålls i Karlstad den 23-25 april 2024. Temat för vårmötet är internationellt; Glocal – tänk globalt, agera lokalt.

I en tid när vi påverkas av många stora globala frågor och utmaningar behövs fler internationella perspektiv. Med utblickar och inspirerande exempel vill vi lyfta blicken utanför vårt eget lands gränser och göra relevanta jämförelser, dra lärdom av och hitta nya sätt för svenska museer att utvecklas i internationell takt. Genom att tänka glocal, både globalt och lokalt, har vi sett museer flytta fram sina positioner som viktiga aktörer för hållbar samhällsutveckling i alla dess dimensioner.

Vårmötet 2024 arrangeras av Sveriges Museer. Värdorganisation är Värmlands Museum i samarbete med Karlstad CCC, med stöd från Karlstads kommun och Region Värmland. Tack också till våra guldsponsorer MTAB och MuseARTa samt silversponsorer Phase One, Digital Venue, Epson och Springpixel. Våra samarbetsparters är Svenska ICOM och Riksantikvarieämbetet. Projektledare är Johanna Henriksen och Malin Aghed. 

Anmäl digitalt deltagande här!

SE PROGRAMMET HÄR >>