VÅRMÖTET 2024

Program

Nedan följer hela programmet med ramtider.
Detaljer och tidsangivelser släpps kontinuerligt fram till konferensstart

Måndag 22 april

17.00–20.00   Förmingel på Värmlands Museum

För dig som anländer till Karlstad redan på måndagen anordnar vi ett förmingel med samtal och förtäring på Värmlands Museum. Välkommen att droppa in när du vill från klockan 17.00 och framåt. Museet är öppet hela dagen om du vill komma ännu tidigare, men utställningarna stänger kl 18. Föranmälan krävs för mat, vill du bara umgås är du välkommen utan anmälan. Maten beställs och betalas på plats av dig själv, så att du kan komma och gå när du vill.

Tisdag 23 april – heldag på Karlstad CCC

Samtliga programpunkter denna dag äger rum i Solasalen, Karlstad CCC. 

11.00–12.45   Registrering

Välkommen att registrera dig och hämta ditt deltagarpass på Karlstad CCC. Här kan du också lämna din väska om du inte hinner gå till ditt hotell innan programstart. Observera att lunch intas på egen hand denna dag. 

12.30              Dagens välkomstband börjar sin drop-in-konsert

13.00              Välkommen till Vårmötet 2024!           

Sveriges Museers ordförande Niklas Cserhalmi hälsar välkommen till Vårmötet 2024. Värmlands landshövding Georg Andrén välkomnar oss till Värmland och kulturminister Parisa Liljestrand invigningstalar. Kulturministern delar också ut det prestigefyllda priset Årets Museum. 

Vårmötets innehåll presenteras av moderator Malin Aghed, som guidar oss genom våra dagar. 

13.30–14.15   SAMTAL OM DEMOKRATI

Värmlands landshövding Georg Andrén samtalar med kulturminister Parisa Liljestrand om institutionernas roll i ett demokratiskt samhälle. Medverkar i samtalet gör även Magnus Hjort, generalsekreterare för Myndigheten för psykologiskt försvar.

14.15–15.00   Museums Change Lives

De senaste 10 åren har Museums Association UK (MA) arbetat med museernas sociala engagemang genom kampanjen Museums Change Lives. Syftet har varit att öka medvetenheten kring hur museer kan förbättra vår hälsa och välbefinnande, skapa bättre platser att leva och arbeta på, samt inspirera till engagemang, reflektion och debatt. Under de tio år som gått har det skett en enorm ökning av socialt engagemang på museer över hela Storbritannien. Här får vi ta del av exempel på hur museer kan göra skillnad lokalt i de samhällen där de verkar.

Medverkande: India Divers, Museums Association UK

PAUs / fika
15.30–16.15   Museiutveckling och kulturpolitik i jämförelse med de nordiska museiförbunden

Museisektorn i Norden är i förändring. I Danmark satsar man stort på grön omställning, i Finland är museikortet en succé och i Norge har man råd att satsa stort på nya museer. Håller Sverige på att halka efter? Representanter från museernas riksförbund i Sverige, Danmark och Finland diskuterar läget för museerna i Norden.

Moderator Gunnar Ardelius, generalsekreterare Sveriges Museer. Medverkande Petra Havu, generalsekreterare Museoliitto Finland, Nils Jensen, generalsekreterare Organisationen Danske Museer, Niklas Cserhalmi, museichef Arbetets museum och ordförande för Sveriges Museer.

16.15–17.15   En kunskapsfyr i kulturskymningen

I en värld av kunskapsresistens och ”alternativa fakta” utgör museerna en glittrande fyrbåk av kunskap, en länk mellan historia och nutid. Men kan de fortsätta vara trovärdiga och respekterade institutioner när de förväntas fylla allt fler olika roller? Hur kan museerna vara platser att mötas på för såväl unga som gamla, museivana som nya besökare? Riksantikvarieämbetet, som har i uppdrag att stödja svensk museiverksamhet, bjuder in till ett samtal om upplevelser och folkbildning i dagens museer.

Medverkande
Karin M Ekström, professor i företagsekonomi med fokus på konsumtionskultur vid Högskolan i Borås – om hur målet att nå ut till många på ett lättillgängligt sätt kan överskugga betydelsen av utställningar som utmanar.
Martin Brandt Djupdræt, överinspektör på Den gamle by i Århus och doktorand vid CBS i Köpenhamn – om diskrepansen mellan vad museibranschen vill uppnå och vad publiken vill ha.
Klas Grinell, docent i idé- och lärdomshistoria och utvecklingsledare på Göteborgs museer och konsthall – om hur museerna kan vara demokratiska arenor och samtidigt erbjuda upplevelser.

Arrangör Riksantikvarieämbetet

 

Passet inkluderar givetvis paus med förtäring.

17.15               Avrundning av dagen

Vi sammanfattar dagen hittills och får en inblick i vad som komma skall.

17.45               Möjlighet att se Värmlands Museum

5 minuters promenad från Karlstad CCC. Här erbjuds ett antal valbara visningar av de pågående utställningarna på museet.

19.00               Välkomstmingel med bubbel på Karlstad CCC

Karlstads kommun och Region Värmland välkomnar tillsammans med Sveriges Museer samtliga deltagare till festmiddag på Karlstad CCC.

19.30               Middagen börjar!

God mat, prisutdelningar och underhållning från Värmland varvas med givande samtal och gemenskap. Baren är öppen och DJ Klemming är på plats till klockan 00:00. Varmt välkomna alla!

Onsdag 24 april

Denna fullspäckade seminariedag ska du välja ett av två spår. Inom varje spår finns det parallella föreläsningar, och dessa väljer du på plats. Du kan alltså ändra dig inom ditt spår hela vägen fram tills respektive programpunkt börjar. Det är dock viktigt att du håller dig till det spår du kryssat för i anmälan, eftersom mat och fika är beräknat enligt den informationen. Skulle du av någon anledning behöva ändra detta måste du kontakta elin.moller@karlstadccc.se

Spår 1 äger rum på Karlstad CCC, i de lokaler som heter Lars Lerin och Erik Gustaf Geijer, och spår 2 på Värmlands Museum, både i hörsalen och på plan 2.

Exakta detaljer kan förändras fram till Vårmötet äger rum. 

Årsmöte

Årsmöte för Sveriges Museer sker sist på onsdagen 24/4, kl 15:30 – ca 17:00 på Värmlands Museum. Varmt välkommen att delta! Deltar du på plats behöver du kryssa i detta i anmälan. Om du är röstberättigad ska du också anmäla dig i speciell länk hos Sveriges Museer för att röstlängden ska bli korrekt. Den kommer att skickas ut direkt från Maria B Olofsson på Sveriges museer till medlemmarna cirka 4 veckor innan mötet.

Det går bra att vara med på årsmötet vilket spår du än har valt. Glöm inte att klicka i detta i anmälan, så att vi ser hur många som kommer på årsmötet.

Här finns mer information om årsmötet >> uppdateras inom kort

Utställartorg

Årets utställartorg finns på Värmlands Museum, och här kan du träffa samtliga sponsorer och utställare hela dagen och kvällen.

Sponsorer & Samarbetspartners  

Huvudsponsor är MTAB och Museiservice. Övriga sponsorer är Phase One och Digital Venue. Samarbetspartners för Vårmötet 2024 är Riksantikvarieämbetet och Svenska ICOM. Stort tack till er som gör Vårmötet möjligt!

Utställare

Lunds universitet, MTAB, Phase One, Digital Venue, Wikimedia Sverige, Arbetets Museum, Umami Productions/Climaginaries från Lunds Universitet. Välkommen att besöka montrar och utställningar när du vill!

Spår 1 – Att omdefiniera en kulturinstitution

 
8.30 – 16.00      Lokal: Lars Lerin på Karlstad CCC
 
8.30–8.55   Museipanelen Live

Omvärld & insikts månadsmagasin – Museipanelen, sänder direkt från Vårmötet i Karlstad. Träffa företrädare för museisektorn som diskuterar nyheter, trender och aktuella händelser.

Medverkande Karin Olli-Nilsson och Fredrik Emdén med gäster.
Arrangör Riksantikvarieämbetet

9.00–10.00   The role of museums in society

Vilken roll spelar museerna i samhället idag och vilka etiska utmaningar väntar? ICOM Sverige har bjudit in Sally Yerkovich, professor på Colombia University samt ledamot av ICOM USA och ETHCOM – ICOM:s etiska kommittee. I ETHCOM ansvarar Yerkovich för den revidering av ICOM:s etiska riktlinjer som just nu pågår. I sin presentation kommer Yerkovich ge deltagarna dels en inblick i hur den amerikanska museisektorn arbetar med och för museernas roll i samhället, dels få kunskap om förändringar gällande de etiska riktlinjerna.

Medverkande Sally Yerkovich, ICOM USA, Helene Rånlund, Helena Westin och Linda Lundberg ICOM Sverige
Arrangör ICOM Sverige – OBSERVERA Programpunkten ges på engelska   

PAUS / FIKA
10.30–11.30   Kulturarv och folkrätt: 1954 års Haagkonvention fyller 70 år

Under 2024 fyller 1954 års Haagkonvention 70 år. Konventionen är en del av det folkrättsliga skyddet och det mest omfattande multilaterala fördraget som ägnas skydd av kulturarv i krig – men varför är kulturarv så viktigt att skydda i krig och vad innebär det att vi i Sverige har anslutit oss till konventionen? I denna programpunkt får vi lära oss mer om skydd av kulturarv ur ett folkrättsperspektiv.

Medverkande Ove Bring, Professor emeritus i folkrätt, Stockholms universitet och Försvarshögskolan, Marie Jacobsson, jur. dr. i folkrätt, invald ledamot av FN:s folkrättskommission 2007-2016, Michael Malm, Försvarsmaktens totalförsvarsavdelning, Helene Rånlund, chef för Statens försvarshistoriska museer, ordförande i svenska ICOM och Blue Shield Sweden.
Arrangörer Riksantikvarieämbetet, Svenska ICOM och Svenska Unescorådet

11.30–12.00   Museilagen

Museilagen har funnits i sex år. Hur har lagen påverkat museisektorn? Har läget förbättrats när det gäller armlängds avstånd, oberoende och professionalitet? Och hur kan förutsättningar skapas för att ytterligare stärka museilagens inflytande?

Moderator Gunnar Ardelius 
Medverkande Olof Hermelin, länsmuseichef Östergötlands museum, Britta Söderqvist, chef Göteborgs museer
Arrangör Sveriges Museer

Lunch, Karlstad CCC 
13.15– 14.00   Kreativa Europa – Europeiskt samarbete för museisektorn

Vill ni samarbeta internationellt? EU-programmet Kreativa Europa ger finansieringsmöjligheter för museers europeiska och internationella samarbete och utvecklingsarbete. I denna workshop berättar Elin Rosenström från Kulturrådet/Kreativa Europa Desk Sverige om de olika stödmöjligheter som finns inom programmet och ger exempel på intressanta museiprojekt som genomförs runt om i Europa. I workshopen ges även utrymme för deltagarna att dela sina reflektioner. Fokus ligger på möjligheter och reflektioner kring att arbeta europeiskt och internationellt med finansiering genom Kreativa Europa, och innehåller aspekter på att arbeta miljömässigt hållbart.

Medverkande Elin Rosenström, Kulturrådet/Kreativa Europa Desk Sverige
Arrangör Kulturrådet/Kreativa Europa Desk Sverige

14.00–14.45   Europeiskt samarbete för museiutveckling

Museer i både Sverige och i Europa arbetar med viktiga samhällsfrågor som demokrati och mänskliga rättigheter. Hur ska vi möta de utmaningar vi står inför? Genom att ta del av hur kollegor arbetar i andra länder, hitta nätverk via den europeiska digitala plattformen EPALE och/eller gå in i ett EU-finansierat samarbete kan mark brytas för nya idéer och möjligheter. Det europeiska utbildningsprogrammet Erasmus+ och EPALE möjliggör utbyten och kompetensutveckling som kan stärka museiverksamheter i både digitalt och fysiskt format. Deltagarna får exempel på den europeiska dimensionen i nätverkande och hur man genom samarbete kan bygga upp ny museiverksamhet, och ges hands on-tips om att söka bidrag, hitta nätverk och få tillgång till kompetensutveckling.

Medverkande Suzanne Jenner och Linda Böckman Gelin, Universitets- och högskolerådet (UHR), Anna Hansen, Landskrona kulturförvaltning, Margaretha Lindh, Norrbottens museum
Arrangör Universitets- och högskolerådet

PAUS / Fika
15.15–16.00   Är museerna verkligen till för alla?

Klimatet för kulturen hårdnar: hot och hat mot museianställda, politiker som försöker påverka museernas verksamhet och förslag på att offentliganställda ska bli skyldiga att ange papperslösa. Enligt ICOM:s nya museidefinition ska museer vara inkluderande och främja mångfald och bred delaktighet. Hur påverkar den politiska utvecklingen och växande polariseringen i samhället demokratin och museernas möjlighet att vara till för alla? Vad kan och bör museerna göra för att stärka mångfald och delaktighet? Och vad kan vi lära av utvecklingen i andra länder som Ryssland och Ungern? Välkommen till ett engagerat panelsamtal med tid för frågor och inspel från Vårmötets deltagare.

Medverkande Anna Troberg, ordförande DIK, Ulf Dernevik, generalsekreterare Länsmuseernas samarbetsråd, Olga Zabalueva, forskningsassistent, Linköpings universitet, Ellika Kyndel, Museipedagog, Norrköpings stadsmuseum, Moderator: Johanna Alm Dahlin, DIK
Arrangör DIK – facket för kultur, kommunikation och kreativ sektor

9.00–16.00 Lokal: Erik Gustaf Geijer på Karlstad CCC
 
9.00–10.00   Att skapa värde för andra människor

Att skapa värde för någon annan – hur gör organisationer det? Och hur upplever människor olika erbjudanden? Vi lever i en transformativ tid, så hur transformeras egentligen kulturinstitutioner som museer? Välkommen till ett seminarium fullt av igenkänning, användbara modeller och både goda och dåliga exempel från olika verksamheter.

Per Kristenssons forskning handlar bland annat om hur företag och organisationer kan generera och ta vara på kreativa idéer och bättre lyckas med sina innovationsprocesser – vilket också ger bättre tjänsteinnovationer och stöd till värdeskapande processer.

Medverkande Per Kristensson, forskare vid Centrum för tjänsteforskning, Karlstads Universitet, och gästforskare inom tjänsteinnovation vid Svenska Handelshögskolan, Hanken, i Helsingfors.
Arrangör Värmlands Museum och Karlstads universitet

10.30–11.00   Remaking Beamish

Innovativt och inspirerande seminarium om det engelska Beamish Museum, en välgörenhetsorganisation som driver ett världsberömt friluftsmuseum om livets historia i nordöstra England från 1820-talet till 1950-talet. Museet bevarar exempel på vardagslivet i städer och på landsbygden i nordöstra England på höjden av industrialiseringen, och har en stor samling av artefakter, byggnader och boskapsraser. Beamish banade väg för konceptet med ett levande museum. Genom att visa dubbletter eller utbytbara föremål var det också ett tidigt exempel på den numera vanliga praxisen att museer låter besökare röra vid föremål. Efter corona har de utvecklat nya sätt att locka tillbaka besökare och klara tuffa ekonomiska utmaningar. Beamish samarbetar med många skolor och föreningar.

Arrangör Bohusläns museum – OBSERVERA Seminariet hålls på engelska

11.00–12.00   Street Museum
– how to connect art, culture, heritage and collections with communities in new ways

Under 2022 valdes ett antal objekt ut från Durhams universitets föremålssamlingar, 3D- scannades samt placerades ut i vardagsrumsfönster runt om i orten Blackhall – en förre detta gruvby i Durham County. På detta sätt skapades ett stor utomhusutställning, ett ‘Street Museum’. Projektet, som vunnit utmärkelser i Storbritannien, är ett intressant exempel på hur man genom co-curating och teknik kan nå nya målgrupper. Deltagarna får intressanta exempel på hur man kan arbeta vidgat utanför de egna husen, och på hur ett museum kan stärka sin samhällsrelevans bl a med hjälp av ny teknik.

Medverkande Ged Matthews, Director Street Museum/Street Cosmos. Anders Wikström, Museiutvecklare Västra Götalandsregionen samt Museinätverk Väst.
Arrangör Kulturförvaltningen i Västra Götalandsregionen, Durham University, Museinätverk väst – OBSERVERA Seminariet hålls på engelska

LUnch, karlstad CCC
13.15–14.00   Kvinnohistoriens plats är överallt

Jämställdhetsglappet i historieskrivningen är ett globalt problem. Hur kan ett nyetablerat museum med små resurser arbeta hållbart för att skapa så stor förändring som möjligt – och hur kan det göras tillsammans med hela sektorn? Vilka kompetenser och perspektiv behövs? Stockholms Kvinnohistoriskas arbetssätt och projekt är framtagna för att kunna anpassas för nya platser, digitalt och fysiskt, med olika partners och målgrupper. Deltagarna får en övergripande bild av museets verksamhet och tillsammans med ArkDes och Region Värmland lyfts arbetssätt och lärdomar från samarbeten gällande samling, samtidsdokumentation, program och utställning. Stockholms Kvinnohistoriska med samarbetspartners är ett inspirerande exempel på hur museirollen kan vitaliseras.

Medverkande Anna Tascha Larsson, museichef, Stockholms Kvinnohistoriska. Karin Nilsson, verksamhetschef och biträdande överintendent, ArkDes. Jenny Moström, arkivare, Region Värmland
Arrangör Stockholms Kvinnohistoriska, ArkDes och Arkivcentrum Värmland

14.00–14.45   Let’s keep in touch!
Samverkan med source communities och lokal diaspora

Världskulturmuseerna bedriver ett omfattande arbete med kunskapsutveckling som involverar människor från samlingarnas urspungskontexter, både i Sverige och andra platser i världen. Beroende på sammanhang har världskulturmuseerna arbetat med olika samverkansmetoder. Arbetet har lokalt också gett oss relationer till fler målgrupper. Hur ser strategierna ut för att behålla och vidareutveckla de relationer man bygger upp? Hur kan museer samskapa innehåll tillsammans med specifika målgrupper som ändå är relevant för en bredare publik? Och hur kan museer vara kontaktytor mellan lokala och internationella intressenter? Med exempel från några aktuella projekt (Viva Mexico, We are Seediq och Afrika pågår) delar medarbetare med sig av både framgångsfaktorer och utmaningar.

Medverkande Michel Lee, Michael Barrett, Mattias Kästel
Arrangör Världskulturmueerna/Statens museer för världskultur

PAUS / FIKA
15.15–16.00   100 exempel på svenska museers förändringsarbete

Årets vårmöte handlar om förändring. Vilken roll spelar museer i hanteringen av samtidens stora utmaningar?  Vilken roll spelar museer, i sin unika position som både kunskapsinstitutioner och besöksmål, i hanteringen av samtidens stora utmaningar? Aron Ambrosiani, redaktör för Utställningskritik, redogör för de trender som syns i tidskriftens 100 senast publicerade artiklar och samtalar om trenderna med Anna Källén, professor i museologi vid Umeå universitet. Programpunkten vänder sig till dig som vill placera in din verksamhet i ett större sammanhang, få en inblick i vad som händer bortom ditt befintliga kontaktnät och hur svenska museer förhåller sig till samhällsutvecklingen.

Medverkande Aron Ambrosiani, Redaktör för Utställningskritik, och Anna Källén, professor i museologi vid Umeå universitet                                  
Arrangör UtställningsEstetiskt Forum

 

Spår 2 – Museer som motor för kreativitet

 
9.00–15.10 hörsalen på Värmlands Museum + Årsmöte 15.30–ca 17:00
 
9.00–9.30   Konsten att klä om en 150-åring tillsammans med 150 personer

2023 fyllde Nordiska museet 150 år, efter en lång förändringsresa med en tydlig vision om att bli det mest angelägna museet. Museet har gått från svenskt fokus till att återintroducera grundarens nordiska och globala perspektiv, för att tillsammans utforska livet i Norden. Museets verksamhet har utvecklat innehållet inifrån och sedan bytt identitet genom besöksresan, med målet dubbelt så många besökare. Så hur kan ett stort museum med många olika sorters kompetenser samlas kring en gemensam vision? Hur implementeras strategin genom hela verksamhetens arbete och över hela publikens besöksresa? Hur säkerställs en strategi för lokal publik och global publik? Vilken roll spelar varumärket för ett museum? Dessa frågor och många fler hjälper till att säkerställa att resultatet står sig över tid.

Medverkande Vanessa Gandy, Chef museiupplevelsen Nordiska museet, Emma Reimfelt, Kommunikationschef Nordiska museet.
Arrangör Nordiska museet

9.30–10.00   Hip Heritage and Museum Practices in Contemporary Hybrid Markets

Focusing on how museums prioritize and produce content, this program discusses how economic issues play an ever-larger role in determining how cultural heritage is being framed and presented in cultural heritage museums. Drawing on ethnographic fieldwork conducted at several museums over the course of five years, this program offers glimpses into in-depth analysis of heritage museums in Nordic, Scandinavian and North American contexts. Questions posed: What can we learn from the Hip heritage examples?  How well does your museum know its surrounding communities, and by which means can they be more involved? We will also discuss in which ways your museum can build local capacity to sustain community-driven projects, effectively taking a leadership role.

Medverkande Lizette Gradén & Tom O'Dell, Department of Arts and Cultural Sciences, Lunds universitet
Arrangör Lunds universitet, department of arts and cultural sciences – OBSERVERA Seminariet hålls på engelska

PAUS / FIKA, möjlighet att se museet
10.30–11.00   Väva in på K.A Almgren sidenväveri – ett litet museum som gör skillnad

På K.A Almgren sidenväveri, årets arbetslivsmuseum 2024, finns det pedagogiska projektet Väva in. Med avstamp i museets historia som textil- och konfektionsindustri arbetar vi med globala frågor som rör elevernas samtid. Kunskap om det förflutna kan ge styrka att förändra. Inget museum är för litet för att arbeta för en hållbar utveckling. Deltagaren får se hur pedagogiskt arbete knyts till globala frågor och inspiration för att utveckla skolprogram för hela grundskolan och gymnasiet. Skolprogrammen rör sig sömlöst mellan då- och nutid och behandlar komplexa globala frågor som hållbarhet, klimatpåverkan och mänskliga rättigheter. Pedagogiska utgångspunkter är en del av museets helhetstänk där historiskt arv och samtid, tex de 17 globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2023, går hand-i-hand.

Medverkande Tove Karlsson och Lotta Nordström
Arrangör K.A. Almgren sidenväveri & museum

11.00–11.30   Internationellt volontärarbete, museiläger för fred

Hur kan ett museum samverka med internationella volontärer? Hur kan de integreras i samvaron med vänförening och personal? Hur gör en med kvalitetssäkring? Vad är styrkor och utmaningar? Storholmens arkeologiska friluftsmuseum för vikingatid har arbetat med fredsorganet Internationella arbetslag sedan 2001. Under 3-4 veckor uppstår ett volontärläger där 50 personer bor och verkar i museimiljön, med syfte att verka för fred och internationell solidaritet. Samarbetet ligger i linje med museets syfte att verka för ett öppet och inkluderande kulturarv. Deltagarna får en inblick i hur museet arbetar med kvalitetssäkring, kunskapsdelning, demokrati och med den sociala hållbarheten.

Medverkande Emil Geschwind, Jacob Christman, Britta Z Geschwind               
Arrangör Storholmens arkeologiska friluftsmuseum/Stiftelsen Storholmen

LUNCH, karlstad CCC
13.15–15.10   Merija's Journey – Filmvisning och samtal (20 + 80 min)

I slutet av andra världskriget, när den tyska armén drog sig tillbaka från Lettland, tog de också med sig 700 lådor med material från lettiska museer. Om det inte vore för en ung kvinna vid namn Merija Grinberga skulle utställningshallarna på många museer i Lettland vara tomma idag. Grinberga var den enda volontären som 1944 följde med tåget med skatterna av lettisk konst för att återvända med dem tillbaka till Riga. Den tyska ockupationsstyrkan försökte föra bort dem, de sovjetiska ockupationsstyrkorna förde tillbaka dem och Merja fullbordade sin plikt. Som tack för sin resa fick Merija sparken från sitt jobb på museet och betraktades ideligen med misstänksamhet.

Medverkande Kristīne Želve, filmregissör, Ieva Kalnaca, Latvia National Museum of Art, Dan Spegel och Fiffi Myrström, Värmlands Museum
Arrangör Värmlands Museum & Latvian National Museum of Art – OBSERVERA Filmen är på lettiska med engelsk text. Samtal före och efter filmen sker på engelska.

9.00–16.00 plan 2 på Värmlands Museum
 
9.00–9.30   Framtidens berättelser med ett framtida berättande

Museernas traditionella roll är att blicka bakåt och gestalta vad som har hänt. Av besökarna uppfattas utställningar om framtiden ofta som ett troligt facit på hur det kan komma att bli. Hur kan museerna istället stimulera besökarna till att själva föreställa sig olika framtidsscenarier, och ens egen plats i dem? Det internationella forskarnätverket Climaginaries har producerat utställningar, fiktiva reseguider, ljudvandringar och podcasts om framtiden, genom metoden ‘faktabaserad spekulation’. Underlaget är forskningsbaserat, men målet är inte att göra den mest trovärdiga framtidsprognosen, utan att gestalta den så att människor stimuleras att diskutera den. Förmågan att föreställa oss framtiden är avgörande för en möjlig klimatomställning. Här kan museerna bidra: hur kan föremålen i en samling få ny relevans genom att betraktas från framtiden? Deltagaren får aktuella exempel på hur konceptet kan användas för att inspirera och nå fler.

Medverkande Fredrik Pålsson, Umami Produktion AB, Johannes Stripple, Roger Hildingsson och Ludwig Bengtsson-Sonesson, Climaginaries/Lunds universitet samt Merja Diaz, Malmö Museer
Arrangör Umami Produktion/Climaginaries Lunds Universitet

9.30–10.00   Ett levande, globalt museum på Wikipedia
– Frivilligkraftens magi ger bildminnen nytt liv

Ett uppslagsverk eller en kulturinstitution? På Wikipedia står öppenhet, globalism och mångfald i centrum. Den har fler besökare än alla andra svenska museer tillsammans. Wikipedia kan ses som en kulturinstitution – inte bara en encyklopedi, utan en levande och gränsöverskridande kunskapsarena. Nordiska museet och Wikimedia Sveriges projekt ‘100 000 Bildminnen’ är ett innovativt initiativ för att sprida nydigitaliserade bildsamlingar och engagera frivilliga i informationsberikning. Genom att använda Wikimediaplattformarna för crowdsourcing engageras nya grupper i medskapandet och nytt liv väcks i slumrande samlingar. Detta bidrar också till att museets synlighet utanför Sveriges gränser ökar. Fler och fler museer, bibliotek och arkiv har uppmärksammat Wikipedias roll i samhället och delar nu med sig av sina resurser. Deltagarna får en inblick i hur ett större samarbetsprojekt mellan en kulturarvsinstitution och Wikimedia kan se ut.

Medverkande André Costa och Alicia Fagerving, Wikimedia Sverige, Sara Ellenius och Sara Kayser, Nordiska museet
Arrangör Wikimedia Sverige

10.30–11.00   Hur kan museer och science centers bredda kontaktytan mellan kunskap och folk?

Museernas roll är en demokratifråga, och synen på fakta och kunskap har genomgått en fundamental förändring. I detta finns en stor möjlighet för museum att bli en mötesplats för kunskap och dialog. Men kommer museerna folket till del idag? Behöver vi ta hjälp utifrån i hur vi ökar engagemanget och värdet på upplevelsen? Att våga arbeta på ett annat sätt, att skapa äkthet och att möta hela publiken, kommer inte gratis. Att agera tidsenligt kan vara avgörande för att skapa förändring. I detta seminarium ges handfasta råd och inspiration till museum och påverkare för att gemensamt stärka museernas roll och betydelse idag och i framtiden – och på så sätt stå upp för orubbliga demokratiska värden.

Medverkande Erik Gullstrand, VD & medgrundare Digital Venue och en co-host med forskningsförankring till interaktionsdesign vid Chalmers tekniska högskola.
Arrangör Digital Venue, en av Vårmötets sponsorer

11.00–11.30   Välkommen in – Demokrati för vuxna

Hur vi pratar om demokrati, tillit och varför vi faller för information som är smart förpackad. I produktionen av vandringsutställningarna Välkommen in – Kafferasten och Välkommen in Demokrati för vuxna har Arbetets museum samtalat med skilda yrkesgrupper på flera håll i Sverige. Den stora frågan har varit hur vi ska nå varandra i samtal där vi kan tycka olika och vad vi alla behöver göra för att undvika odemokratisk informationspåverkan. Resultatet är ett utställningskoncept som är designat för att nå utanför storstad och medelklass där vi blickar bakåt i människans tidiga utveckling för att få perspektiv på varför vi behöver ta en paus innan vi väljer att lita på och dela vidare information vi faktiskt inte vet var den kommer ifrån.

Arrangör Arbetets Museum 

 

13.15–14.45   Två Parallella workshops (välj en):
WORKSHOP 1:
MOVING ON: från samtidsdokumentation till kollaborativ tvärsektoriell kulturarvsproduktion

Med utgångspunkt i projektet ‘Moving on – röster från barn på flykt’ analyseras vikten av att dokumentera samtida och samhällsaktuella fenomen. Nya samverkansmöjligheter och innovativa metoder för kulturproduktion diskuteras. Workshopen lyfter betydelsen av att entusiasmera till aktion inom museisektorn som motor för kreativitet och pågående samhällsförändring.

Innehåll i workshopen:    
Föredrag/ Filmvisning / Debatt - 90 min.
- Föredrag: Att dokumentera samtiden – en introduktion
- Filmvisning: Moving on – en etnologisk processdokumentärfilm
- Debatt: Öppet panelsamtal med auditoriet, med intention är att samtala om museernas engagemang i samhällsaktuella frågor och diskutera potentiella effekter av kulturarvsproduktion i det offentliga, i samverkan mellan museerna, forskningsinstitutionerna, civila aktörer och aktörer i näringslivet.

Arrangör Regionmuseet Skåne i samarbete med Kulturen i Lund, DOSS och Malmö museum

WORKSHOP 2:
Medskapande metoder med unga vuxna för en livskraftig planet

En workshop där deltagarna får prova metoder från Art of hosting samt lära sig om hur Naturhistoriska riksmuseet arbetat med dessa. ”Hur kan Naturhistoriska riksmuseet stötta unga vuxnas engagemang för planetära hållbarhetsfrågor?” Med denna fråga som utgångspunkt designades en medskapandeprocess där Naturhistoriska riksmuseet bjöd in ett 30-tal unga vuxna att arbeta tillsammans. Vid tre fysiska träffar i det stängda museet fick de mötas och samtala, träffa samlingspersonal och forskare samt utveckla idéer.

Innehåll i workshopen
Deltagarna får prova övningar som används för att skapa en lyssnande och fokuserad grupp, något som krävs för medskapande. Metoderna som använts kommer från ’Art of hosting and harvesting conversation that matter’, och används av en rad olika organisationer – offentlig sektor, näringsliv och akademi. De syftar till att främja dialog och medskapande i komplexa frågor, exempelvis kring biologisk mångfald och klimatförändringar. Medskapandeprocesser resulterar ofta i lösningar för det gemensamma bästa och bygger starka relationer som bjuder in till verkligt samarbete och idéer som kan omsättas till handling och förverkligas.

Medverkande Katarina Deneberg, Frida Samuelsson, Caroline Borgudd
Arrangör Naturhistoriska riksmuseet

PAUS / FIKA
15.00–15.30   Internationella nätverk en förutsättning för lokala utställningar

Varje år reser museiföremål över hela landet, men även kors och tvärs över hela världen. Föremål lånas ut från svenska museer och föremål lånas in för att möjliggöra relevanta och intressanta utställningar. Den globaliserade världen låter oss ta del av och dela föremål och berättelser ur det gemensamma kulturarvet och våra samtidsyttringar. Vi vill ge en inblick i hur vi konsttransportörer arbetar världen över för att tillgodose deadlines för installationer och lösa utmanande transporter.  

En stor del av MTAB:s uppdrag innebär att arbeta i nära samarbete inom nätverken ICEFAT och ARTIM samt med andra konstransportörer över hela världen. Goda relationer bygger på långsiktiga samarbeten och stor erfarenhet, vi ska försöka berätta hur avgörande de är för att skapa de bästa förutsättningarna för att logistiken ska fungera och verka sömlös.

Medverkande Simon Fors, VD MTAB Group och Elisabeth Geijer, chef för konst- konserveringsavdelningen MTAB Sverige AB samt Museiservice Norden AB.
Arrangör MTAB, huvudsponsor för Vårmötet 2024.

 

Helkväll på Värmlands Museum

På onsdagskvällen stänger Värmlands Museum för allmänheten och hela detta fantastiska hus är vårt! Välkommen till en unik kväll med mycket gemenskap och en och annan överraskning. Vi byter konferenssittande mot mingelmöjligheter och specialkomponerade menyer i olika hörn av museet – medtag lokalsinne eller grabba tag i en Vårmötesvärd och njut av en helkväll med extra allt! Dryck (förutom vatten) ingår inte till maten, men allt finns att köpa och betalas på plats.

18.00               Wermland Opera

Låt dig uppleva något särskilt! Wermland Opera bjuder på ett skräddarsytt framträdande enbart för Vårmötets deltagare. I Värmlands Museums hörsal finns 160 platser, så kom i tid – här gäller först till kvarn. På scen ser och hör vi musikalartisterna Cecilie och Christer Nerfont tillsammans med stråkkvartett och piano.

18.30               Ordförande har ordet

I den stora trappan så att alla får plats
Niklas Cserhalmi, Sveriges Museers ordförande, sammanfattar Vårmötet hittills och tillkännager arrangörerna för Vårmötet 2025, följt av prisutdelning ar av olika slag. Malin Aghed modererar.

19.00               Mingelmiddag med tema Värmland

Du hämtar din mat på olika platser i museet och komponerar din kväll som du vill ha den. Missa inte museets fantastiska utställningar, läs mer om dem här. 

21.00               Vi avrundar kvällen på Värmlands Museum

Den som vill fortsätter med After Conference i någon av stadens barer. Plats meddelas senare.
 

Torsdag 25 april – Studiebesök

Det finns sex spännande och valbara utflykter att välja bland. Alla utom Osloresan ingår i anmälningsavgiften, och du väljer studiebesöken i din anmälan. Det är viktigt att hålla sig till det redan valda, eftersom bussar och luncher är anpassade efter detta. Resa och lunch ingår i deltagaravgiften för alla studiebesök utom Osloresan, där en kostnad på 800 kr tillkommer.

Om färre än 12 personer anmäler sig eller fler än möjligt maxtal, kommer vi att fördela om deltagare till något annat alternativ. Först till kvarn gäller på allt, så den som anmäler sig tidigt har större chans att få sitt förstahandsval. Bussarna avgår från Karlstad CCC.

VÅRMÖTET 2024 >>
LÄS MER OM STUDIEBESÖK – DAG 3 >>
ANMÄL DIG TILL VÅRMÖTET HÄR >>

 

Footer_vårmötet_2024