Älskade museer
Ystad
2022-10-30 - 2022-10-30

Beskrivning

"Bakom kulisserna på Ystads konstmuseum" är en föreläsning om det praktiska arbetet med att ta hand om museets samling som följs av ett samtal med möjlighet att ställa frågor till konstmuseichef Ýrr Jónasdóttir och intendent Ellen Klintenberg. Varmt välkommen!

Under hösten står samlingen och samlandet i centrum på Ystads konstmuseum. På museet visas ett urval ur konstmuseets samling i olika utställningar. Samtidigt, bakom kulisserna, sker ett omfattande arbete med att flytta tusentals magasinerade konstverk till ett helt nytt museimagasin – en aktivitet som blivit katalysator för höstens program som kretsar kring museet som uppfinning. Vilka idéer ligger bakom det moderna konstmuseets samlande och bevarande? Och vilka nya idéer håller på att forma museisamlingarnas framtid? Dessa frågor är utgångspunkten för en serie föreläsningar, visningar och samtal som arrangeras hos oss i höst.