NÄTVERK UNDER SVERIGES MUSEER

Vi ökar den museiprofessionella kunskapen

Foto: Östergötlands museum Foto: Östergötlands museum

För närvarande finns sex nätverk för professionellt utbyte

  1. FOMU (Forskning vid museer)
  2. Nätverk för medicinhistoriska museer
  3. Forum kommunala museichefer och verksamhetsledare
  4. Nätverket Event vid museer
  5. MIKIM (Nätverk för marknadsförare, informatörer och kommunikatörer inom museibranschen)
  6. Volontärsamordnare inom Sveriges Museer.

1. FOMU (Forskning vid museer)

Nätverket samlar drygt 100 medlemmar.

Kontakt: Cecilia Bygdell, Upplandsmuseet cecilia.bygdell@upplandsmuseet.se 

2. Nätverk för medicinhistoriska museer 

Nätverk för medicinhistoriska museer och samlingar grundades 2013 och dess syfte är att vara en plattform för kunskapsutbyte och agera som samlande kraft för ökad kunskap om medicinhistoriens materiella kulturarv. Vi träffas en gång per år och håller löpande kontakt via en maillista. I dagsläget är det omkring trettio olika samlingar som finns representerade, med ett sjuttiotal medlemmar på maillistan.

I oktober 2023 hölls mötet i anslutning till de medicinhistoriska samlingarna vid Blekingesjukhuset i Karlskrona och hösten 2024 är Medicinhistoriska museet i Göteborg värd för mötet.

Nätverket riktar sig till dig som arbetar med och förvaltar medicinhistoriska samlingar och arkivalier. Medicinhistoriska samlingar och föremål kan finnas på särskilt inriktade museer, men även som del av större museers samlingar.

Kontakt: Lisa Sputnes Mouwitz, museichef på Medicinhistoriska museet i Göteborg och samordnare för nätverket lisa.mouwitz@vgregion.se 

3. Forum kommunala museichefer och verksamhetsledare

Forum kommunala museichefer är ett nätverk för dig som är museichef (eller verksamhetsledare) för ett kommunalt medlemsmuseum. Även kulturchefer finns med i nätverket. Nätverket, som startade upp på Sigtuna museum hösten 2016, syftar till professionellt utbyte och inspiration samt ger även inspel till Sveriges museers opinionsarbete. I arbetsgruppen finns Tina Karlsson From, Linköpings museer, Daneil Werkmäster, Uppsala konstmuseum, Hans Bergfast, Helsingborgs museum samt Lotta Hofflander, Järnvägens museum i Ängelholm. Som kontakt till Sveriges museers styrelse verkar Britta Söderqvist, Göteborgs museer och konsthall.

Nästa möte äger rum i Göteborg kl 13-13 torsdag den 18 januari till fredagen den 19 januari 2024. 

Kontakt: Via Sveriges museers kansli info@sverigesmuseer.se

4. Nätverket Event vid Museer 

Nätverket har ca 75 medlemmar, och anordnar två nätverksträffar om året, en fysisk och en digital, nästa nätverksträff 27/11 2023 är digital och har temat Ekonomiskt dystra tider - hur ställer vi om (igen)?.

Kontakt: Magnus Borgkvist Johansson, Skissernas museum magnus.borgkvist_johansson@skissernasmuseum.lu.se

5. MIKIM (Nätverk för Marknadsförare, informatörer och kommunikatörer inom museibranschen)

Nätverket har utbytt erfarenheter och diskuterat relevanta frågor i nätverkets Facebookgrupp. Under hösten 2023 nystartade nätverket med en träff på Vasamuseet, och en arbetsgrupp bildas under november för att ta arbetet vidare.

Kontakt: Via Sveriges museers kansli info@sverigesmuseer.se

6. Volontärsamordnare inom Sveriges museer bildades 2018 och har till syfte att utveckla, stärka och kvalitetssäkra volontärverksamhet. Medlemmarna utgörs av personer som leder och organiserar volontärverksamhet på medlemsmuseerna.

Vårt mål är att främja samverkan, kunskapsuppbyggnad och utbyte av erfarenheter. Varje år arrangeras nätverksträffar, både digitala och reella. Senast på Sagomuseet i småländska Ljungby.
Nätverket ska också vara en resurs för Sveriges Museer i att lyfta volontärverksamhet i ett vidare samhällsperspektiv.

Vill du gå med i nätverket är du varmt välkommen att kontakt någon i arbetsgruppen. Vi välkomnar också nya medlemmar i arbetsgruppen!

Kontakt:

Lowissa Wallgren Frånberg, sammankallande, lowissa.franberg@jamtli.com
Monika Gyllkrans, monika.gyllkrans@linkoping.se
Tine Winther, tine.winther@sagobygden.se

 

 

FAQ

Här hittar du vanliga frågor och svar om Sveriges Museer.

Läs mer

Medlemsförteckning

Sveriges Museer bildades 2004. Vi tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Med drygt 230 medlemmar från norr till söder representerar vi stora delar av Museisverige.

Läs mer

Snabbfakta om museer

Ordet museum härstammar från mouseion som i antikens Grekland var en helgedom åt muserna – vetenskapens och konstens gudinnor. I Sverige finns en museilag som reglerar offentligstyrda museer. I lagen fastställs att museerna skall bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning.

Läs mer

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.