Medlemsavgifter

Vi skapar medlemsnytta

Årlig medlemsavgift

Medlemsavgiften faktureras i slutet av året och betalas i början av året. Medlemsmuseet erhåller sedan klistermärken för medlemskort till tillsvidareanställda och styrelse. Är du ny medlem skickar vi även medlemskort. Detta kort berättigar till fri entré på museer som är medlemmar i Sveriges Museer.

Sveriges Museer använder indexuppräkning LPIK från Sveriges kommuner och regioner för att beräkna kommande medlemsavgifter. Vid årsmötet 2021 beslutades en marginell uppräkning av medlemsavgifterna från 2022 som dock var lägre än LPIK med hänsyn till de ekonomiska konsekvenserna för museibranschen under pandemin. Vid årsmötet 2023 beslutades om uppräkning från 2024.

 

2022-2023

1-10 anställda
3 020 kr
11-25 anställda
9 990 kr
26-50 anställda
11 860 kr
51-75 anställda
19 870 kr
75-100 anställda
24 856 kr
Fler än 100 anställda
31 100 kr
Museikoncerner: en basavgift i enlighet med ovanstående baserat på antalet anställda och koncern tillägg på
7 800 kr

 

Associerade medlemmar

2022 - 2023 är avgiften 3020 kr.

I det associerade medlemskapet ingår två medlemskort.

 

 

2024-2025

1-10 anställda
3 170 kr
11-25 anställda
10 290 kr
26-50 anställda
12 250 kr
51-75 anställda
20 860 kr
75-100 anställda
26 100 kr
Fler än 100 anställda
32 660 kr
Museikoncerner: en basavgift i enlighet med ovanstående baserat på antalet anställda och koncern tillägg på
8 150 kr

 

Associerade medlemmar

Från 2024 är avgiften 3 170 kr.

I det associerade medlemskapet ingår två medlemskort.

 

Har du frågor

Om medlemskapet, medlemskort etc kontakta Margareta Hedberg, margareta.hedberg@sverigesmuseer.se

 

 

FAQ

Här hittar du vanliga frågor och svar om Sveriges Museer.

Läs mer

Medlemsförteckning

Sveriges Museer bildades 2004. Vi tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Med drygt 230 medlemmar från norr till söder representerar vi stora delar av Museisverige.

Läs mer

Snabbfakta om museer

Ordet museum härstammar från mouseion som i antikens Grekland var en helgedom åt muserna – vetenskapens och konstens gudinnor. I Sverige finns en museilag som reglerar offentligstyrda museer. I lagen fastställs att museerna skall bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning.

Läs mer