Folk och Kultur

Sveriges Museer ligger på om museipolitiska frågor

ettan_folkochkultur

Folk och kultur en arena för att lyfta viktiga frågor

Under tre år har Sveriges Museer deltagit under Folk och Kultur med seminarier och släppt rapporten om läget i landet enligt museicheferna. Vi arbetar också med Svensk scenkonst för att få till stånd en bra kulturdebatt och värna kulturens situation. Det har varit extra viktigt under pandemiåren.

Februari 2022: SVT Forum sänder vårt och Scenkonstens panelsamtal med partierna om kulturpoltiken>>

Februari 2022: Här kan du läsa rapporten om museernas urholkning>>

FAQ

Här hittar du vanliga frågor och svar om Sveriges Museer.

Läs mer

Medlemsförteckning

Sveriges Museer bildades 2004. Vi tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Med drygt 230 medlemmar från norr till söder representerar vi stora delar av Museisverige.

Läs mer

Snabbfakta om museer

Ordet museum härstammar från mouseion som i antikens Grekland var en helgedom åt muserna – vetenskapens och konstens gudinnor. I Sverige finns en museilag som reglerar offentligstyrda museer. I lagen fastställs att museerna skall bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning.

Läs mer