Internationellt

Internationellt

Världskulturmuseet i Göteborg Världskulturmuseet i Göteborg

​​Sveriges Museer bedriver internationell samverkan med en rad olika organisationer. Utöver att delta i olika organiserade samarbeten svarar Sveriges Museer ofta på frågor från utlandet om svenskt museiväsende. Vi strävar också efter att bistå våra medlemsmuseer med information och internationella kontakter.

Ett organiserat internationellt samarbete har Sveriges Museer med följande organisationer: