Våra utgivningar

Rapporter från Sveriges Museer

Publikationerna

Pengar till kulturen äts upp av hyreskostnader 

Ökande hyreskostnader minskar sakta den offentligt finansierade konstnärliga verksamheten och människors tillgång till kulturupplevelser

LÄS RAPPORTEN

 

Fler besök i snitt och stort sug i cyberrymden – 147 museer om besöken 2023

17,7 miljoner besök rapporterades in av medlemmarna

LÄS RAPPORTEN

 

Högsäsong på museerna – 163 museer om besöken sommaren 2023

Det har varit en riktig museisommar i Sverige, med hela sju miljoner museibesök. En ny rapport från Riksförbundet Sveriges Museer visar på en nationell ökning på 8 % jämfört med tidigare år – och siffror som är tillbaka på samma nivå som rekordsommaren 2019.

LÄS RAPPORTEN

Förtroendebalans +72 och läget i landet enligt 82 museichefer

SOM-institutets förtroendeundersökning visar att allmänheten har fortsatt högt förtroende för museerna. Årets mätning visar en ökning från +59 till +72 i förtroendebalans jämfört med förra årets siffror.

LÄS RAPPORTEN

Museerna och kapitalet - Läget i landet enligt 101 museichefer

Lägesrapporten från februari 2023 om de svenska museernas ekonomi. Museicheferna oroar sig för framtidens samlingar och för kompetenstapp. Samtidigt ser man stora möjligheter.

LÄS RAPPORTEN

9 av 10 besökare tillbaka - och fortsatt digital boom 

Efter halverade besökssiffror under 2020 och 2021 har landets museer nästan återhämtat sig. Samtidigt har den digitala boomen som pandemin förstärkte fortsatt.

LÄS RAPPORTEN

Museerna och elpriskrisen - 79 museichefer om temperaturen i landet

Lägesrapporten från september 2022 gjordes under pågående elprisboom och berättar om konsekvenserna av de ökade elpriserna och hur det funkar att elspara på museerna

LÄS RAPPORTEN

Museerna och återhämtningen – 152 museer om sommaren 2022

Nio av tio besökare tillbaka på museerna. Tjugo-i-topp lista. Hela listan A-Ö.

LÄS RAPPORTEN

+59 Förtroende, javisst - museernas förtroendeskapande och politiskt engagemang

Museernas förtroende toppas enligt undersökning från SOM-institutet. Resultatet backas här upp av svenska museichefer i rapporten som släpptes under Almedalsveckan 2022. Med goda exempel på hur politiskt engagemang kan stärka museerna.

LÄS RAPPORTEN

Museer under press - Läget ilandet enligt 98 museichefer

Minskade anslag och dåliga förutsättningar att dokumentera samtiden. Det är läget på många av landets museer, visar en en återkommande rapport från riksorganisationen Sveriges Museer.

LÄS RAPPORTEN

Anpassade museibesök och digital boom – 126 museer om besöken 2021

Drygt hälften så många besökare som under rekordåret 2019 letade sig till de svenska museerna under 2021. Hela 233 miljoner tog del av museernas digitala utbud som fått en boom under pandemin. Det visar en ny rapport från Sveriges Museer med museernas besökssiffror för fjolåret

LÄS RAPPORTEN

Museerna och återhämtningen – 170 museer om sommaren 2021

Sveriges Museers rapport visar bland annat stora skillnader mellan storstäder och landet i övrigt vad gäller besökarnas återkomst. En jämförelse mellan denna sommar, den förra och sommaren året innan, dvs före pandemin.

Läs rapporten

Armlängds avstånd 2021. Tillståndet i landet enligt 104 museichefer. En rapport om §5 i museilagen.

Sveriges Museers rapport visar bland annat att en fjärdedel av museicheferna blivit utsatta för påverkan eller försök till påverkan och belyser problematiken kring museernas professionella oberoende och integritet som kunskapsinstitutioner.

Läs rapporten

Museer under press 2021 – 91 museichefer om läget i landet

Sveriges Museers årliga rapport om läget i museisektorn som släpps i samband med Folk och Kultur visar att museernas svåra ekonomiska läge kan ge stora gap i framtidens museisamlingar. Rapporten undersöker museernas förutsättningar att driva en bra verksamhet i relation till det ekonomiska läget och Museilagen. Rapporten tar också upp vilka lärdomar pandemin fört med sig för museerna.

Läs rapporten

Museibesöken 2020 – 124 museer om museibesöken 2020

Besöken till museerna har rasat med över 50 procent under 2020. Samtidigt har 216 miljoner digitala besök gjorts i museernas utbud online. Den digitala totalsiffran redovisas för första gången i Sveriges Museers rapport om museibesöken 2020.

Läs rapporten

Museerna en trygg plats under pandemin – 150 museer om sommarbesöken 2020

Sveriges Museers besöksrapport visar att besöken sommaren 2020 utgjorde i snitt 41 procent av besöken juni-augusti 2019. Dock är det stora skillnader i landet, exempelvis mellan zoner som drabbats hårdare av pandemin än andra. Museerna har också tagit stort ansvar för att göra besöken trygga. Museerna har t ex haft begränsat öppet och begränsat utbud och ställt in eller anpassat vissa typer av verksamhet.

Läs rapporten

Museer på marginalen – 1 juni 2020

Sveriges Museers rapport Museer på marginalen – 100 museichefer om Coronans konsekvenser. Intäktsbortfallet i samband med pandemin får stora effekter på museernas verksamhet runt om i landet. Rapporten bygger på en undersökning där 100 museichefer från medlemsorganisationerna svarat på frågor i maj 2020.

Läs rapporten

Museer under press feb 2020

Under Folk och Kultur i Eskilstuna släppte Sveriges Museer rapporten Museer under press – läget i landet enligt 96 museichefer. Rapporten vittnar om en flerårig ekonomisk urholkning som drabbat och fortsatt drabbar sektorns kärna – samlingsförvaltningen.

Läs rapporten

Om Museilagen m.m. feb 2019

Använd denna presentation när du enkelt vill berätta om Museilagen och den kulturarvspolitik som Riksdagen antog 2017. Här citeras grundlagen och förklaras vad som menas med ”armlängds avstånd”. Ladda ner som PDF med tillhörande presentationsanteckningar eller om du vill ha den i PowerPoint-format så mejla oss.

Vi summerar nya kulturarvspolitiken, augusti 2017

Använd denna presentation när du enkelt vill förklara huvuddragen i den nya kulturarvspolitiken från 2017. Här finns bland annat lagen beskriven och vad som menas med ”armlängds avstånd”. Ladda ner som PDF med tillhörande presentationsanteckningar eller om du vill ha den i PowerPoint-format så mejla oss.

Känn dig som hemma med framtidens museum, framtidsdokument version 2016

Vilken roll ska museerna ha, och ta, i ett framtida samhälle?
Riksförbundet Sveriges museer vill att framtidsdokumentet ska inspirera till förändring och sporra till utveckling.

Läs rapporten

Klokboken, 2016

Vidgade vyer för stärkt svenskt kulturliv genom EU-stöd – en publikation framtagen av Svensk Scenkonst och Riksförbundet Sveriges Museer. Klokboken syftar till att öka kunskapen kring förutsättningar och möjligheter att, med hjälp av EU:s struktur- och investeringsfonder, skapa projekt som kan bidra till såväl kulturell som regional samhällsutveckling.

Läs rapporten

Känn dig som hemma på framtidens museum, framtidsdokument version 2015

Sveriges Museers framtidsdokument som släpptes i våren 2015, ger en samlad bild av samhällsutmaningar och museirollen samt identifierar 16 viktiga framtidsområden att jobba genom.

Läs rapporten

Svenska museers ekonomiska effekter, 2013

En beskrivning och skattning av svenska museers påverkan på den utländska turismen till Sverige. Författare John Armbrecht.

Rapporten presenterades under Museernas vårmöte 2013 den 15-17 maj.

Varje år reser 15 procent av samtliga utländska turister, motsvarande 2,5 miljoner besökare, till Sverige med kultur som resans primära syfte. Av dessa antas 15- 45 procent ha ett eller flera museer som specifik reseanledning, så kallade museiturister. Det innebär att mellan 376 000 och 1,1 miljoner turister årligen besöker Sverige i första hand för att gå på ett museum.

De ekonomiska effekterna som skapas av museiturister beräknas ligga någonstans mellan 2,5 och 6,7 miljarder kronor per år, i form av så väl biljettintäkter som övrig konsumtion under vistelsen i landet.

Läs rapporten

Museibesöken 2017

Museibesök 2017. En sammanställning bland Sveriges Museers medlemmar

Museerna stod fortsatt starka under 2017. I sammanställningen redovisas inrapporterade besökssiffror från våra medlemmars museer i hela landet.

Museibesöken 2016

Museibesök 2016 – en sammanställning bland Sveriges Museers medlemmar.

Museerna lockade mängder av besökare och slog nytt besöksrekord under 2016. Mer än hälften av Riksförbundet Sveriges museers medlemmar anger att besökssiffrorna ökade markant under året.

Museibesöken 2015

Museibesök 2015 – en sammanställning bland Sveriges museers medlemmar

Museibesöken 2014

Besöken 2014, sammanställning av Sveriges museer.

Museibesöken 2013

Besöken 2013 - sammanställning av Riksförbundet Sveriges museer.

Museibesöken 2012

Besöken, sammanställning av Sveriges museer

 

 

FAQ

Här hittar du vanliga frågor och svar om Sveriges Museer.

Läs mer

Medlemsförteckning

Sveriges Museer bildades 2004. Vi tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Med drygt 230 medlemmar från norr till söder representerar vi stora delar av Museisverige.

Läs mer

Snabbfakta om museer

Ordet museum härstammar från mouseion som i antikens Grekland var en helgedom åt muserna – vetenskapens och konstens gudinnor. I Sverige finns en museilag som reglerar offentligstyrda museer. I lagen fastställs att museerna skall bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning.

Läs mer

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.