Kontakt

Styrelsen

Styrelsen

Styrelsens ledamöter representerar olika typer av museer och väljs under Sveriges Museers årsmöte i april. Mandatperioden för ordinarie ledamöter är vanligen två år och ordförande väljs på ett år.

Styrelsen fattar strategiska beslut om verksamheten i samband med styrelsemötena. Styrelsen fattar också beslut om medlemskap. Flera av ledamöterna har speciella uppdrag i direkt anslutning till verksamheten, exempelvis kring vårmöten och Årets-museum-priset.

Styrelsen

Synpunkter och ideer från medlemmarna välkomnas

Niklas liten webben

Ordförande

Niklas Cserhalmi

Museidirektör Arbetets Museum
Centrala museimyndigheterna och stiftelserna

Therese_Stoltz_150

Ledamot

Therese Svensson Stoltz

Ordförande Länsmuseernas samarbetsråd och Stiftelsen Hallands länsmuseer

britta liten liten webben

Ledamot

Britta Söderqvist

Avdelningschef Göteborgs museer och konsthall

Kommunala museer

Olof liten webben

Vice ordförande

Olof Hermelin

Museichef, Östergötlands museum
Regionala museer. Projektet Älskade museum

LIsa liten webben

Ledamot

Lisa Månsson

Överintendent, Naturhistoriska riksmuseet
Centrala museimyndigheterna och stiftelserna

Maria Siden

Skattmästare (kassör)

Maria Sidén

VD Nääs slott 
Övriga Museer 


elisabeth pirak kuoljok

Ledamot

Elisabeth Pirak Kuoljok

Museichef Ájtte - Svenskt fjäll- och samemuseum
Statliga museer, övrigt

Karolina liten webben

Sekreterare

Karolina Peterson

Museichef, Mjellby konsmuseum
Kommunala mujseer. Konstmuseer. Årets Museum

peter

Ledamot

Peter Skogh

Museidirektör Tekniska museet
Centrala museimyndigheterna och stiftelserna
Vårmötet

Styrelsen

Styrelsen konstituerades 26 april 2023

Konstituerande protokoll